Nieuws

Oplevering monitor Woonservicegebieden

Veldacademie heeft het kwalitatieve onderzoek voor de eerste nulmeting in de Woonservicegebieden in Rotterdam afgerond. Bewoners van de achttien Woonservicegebieden zijn gevraagd naar de wensen voor het langer zelfstandig blijven wonen.

Focusgroep

TNO en Veldacademie hebben samen de eerste effectmeting van de 18 Woonservicegebieden (WSG) ontwikkeld. Deze effectmeting is gebaseerd op indicatoren die voor senioren en mensen met een fysieke beperking van belang zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Veldacademie heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de Woonservicegebieden om de opgestelde indicatoren te valideren. Bewoners zijn in focusgroepen gevraagd naar de wensen voor het langer zelfstandig blijven wonen. Nieuw in deze definitieve versie zijn de wijken Rubroek en Kralingen, evenals verdiepend onderzoek naar de wensen van ouderen van buitenlandse afkomst. De rapportage sluit af met een set aanbevelingen.

Deze effectmeting zal over enkele jaren herhaald moeten worden om valide conclusies te kunnen trekken. 24 februari zijn de uitkomsten door TNO en Veldacademie aan beleidsmedewerkers van de Gemeente Rotterdam gepresenteerd.