Nieuws

Voormalige rookgasreiniger als katalysator wijkeconomie

avi

Onlangs is in Galerie Hommes het publieke debat gestart wat te doen met de markante, en inmiddels buiten gebruik gestelde afvalverbrandingsinstallatie (AVI) aan de Brielselaan.

Onder leiding van Patrick van der Klooster (AIR) en met input van sprekers Maarten Struijs (architect AVI) , Ed Goverde, Otto Trienekens en Paul Braams, vond een levendig debat plaats. Iedereen was het er over eens dat de rookgasreiniger inmiddels onlosmakelijk verbonden is met de identiteit van de wijk, en dat naar goede mogelijkheden voor herbestemming gezocht moet worden. Antal Bos van de TU Delft is in dit kader aan de Veldacademie een onderzoek gestart. Hij is in de eerste plaats op zoek naar nieuwe banden met het bedrijfsleven.

Door de AVI open te stellen voor starters of voor jongeren die de reguliere school hebben verlaten en een uitdaging in praktijkeducatie zoeken, kan de relatie arbeid-wijkbewoner teruggebracht worden binnen de wijk. De locatie kan een reactor worden van ideeën en een aanjager voor de locale economie. Breng het werk terug in de wijk en geef de jonge ondernemers en scholieren een kans. Dit kan in de vorm van horeca opleidingen, clustering van zorg, ruimte voor experiment in ondernemen en bijvoorbeeld jachtbouw in de eigen overdekte binnenhaven.

De voortgang van de studie zal in het najaar gepresenteerd worden in het kader van een reeks debatten rondom het thema herbestemming industrieel erfgoed/lokale economie en werkgelegenheid georganiseerd in samenwerking met gebiedsmanager Irma Bijl.

AIR Debat: Rookgasreiniger slopen of koesteren?

VA Nieuws: Nieuwe afstudeerder: Antal Bos