Nieuws

Publicatie beschikbaar Netwerkanalyse Hart van Zuid

Vanaf heden is de publicatie beschikbaar van de netwerkanalyse van Hart van Zuid. Hart van Zuid wil het centrum voor Rotterdam Zuid worden dat recht doet aan de kansen en mogelijkheden van het gebied. Hart Sociaal wil de sociale component en potentie van het gebied tonen en versterken samen met alle partijen die hiervoor belangrijk zijn.

Hart van Zuid

In september 2011 heeft de Veldacademie in opdracht van Stadsontwikkeling onderzoek verricht naar het gebruik en de waardering van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Zuidplein door bewoners uit de omliggende wijken (Artikel ‘Naar een kloppend hart’). Dit onderzoek is gedaan in het kader van de aanbesteding voor de revitalisering van Hart op Zuid.

Eén van de doelen van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is het verbeteren van de uitstraling van de plek met haar gebouwen en buitenruimten. Daarvoor is een aantrekkelijk en samenhangend stedelijk weefsel nodig dat programma’s, gebieden en daardoor vooral mensen verbindt. Een sociale programmering is essentieel onderdeel van de revitalisering van Hart op Zuid. Hart Sociaal wil de sociale component en potentie van het gebied tonen en versterken. Talentontwikkeling en meer levendigheid vormen de crux voor een sterker Rotterdam Zuid. Met Hart van Zuid krijgt het gebied en de Zuiderlingen een kwaliteitsimpuls op sociaal, cultureel en economisch vlak. Hart Sociaal doet dit samen met alle partijen die hiervoor belangrijk zijn.

Vanuit het sociaal programma wordt een eerste aanzet gegeven tot verschillende samenwerkingsverbanden van actieve en betrokken partners. Ondanks dat verschillende partijen rond Hart op Zuid al succesvol samenwerken, liggen er in het gebied veel onbenutte kansen. Een eerste stap naar de uitvoering van het programma is het verkennen en inventariseren van mogelijke partners en verbindingen in het gebied.

De wens om meer inzicht te krijgen in de mogelijke partners in het gebied en kansen die er liggen, heeft geresulteerd in een opdracht aan de Veldacademie om een voorstel te maken om de potentie van de actieve netwerkpartners in kaart te brengen en te onderzoeken of er verbanden te leggen zijn met partijen in het gebied die op dit moment nog niet in beeld zijn. De Veldacademie heeft dit onderzoek in twee fasen uitgevoerd; vervaardiging leefveldenanalyse en netwerkinventarisatie.

De opdrachtgever, Liese Vonk - gemeente Rotterdam, heeft een lijst geleverd van organisaties/contactpersonen, de zogenoemde eerste schil, die bestaat uit partijen die reeds actief zijn in het gebied of bekend zijn vanuit eerdere samenwerking. De potentie van deze organisaties is op basis van desk research en interviews nader in beeld gebracht en gevisualiseerd.

De netwerkinventarisatie is gebaseerd op de informatie verkregen uit interviews met de organisaties van de eerste schil. Het interview omvatte de volgende delen; algemene gegevens (kwantitatief), netwerk (kwalitatief) en sociaal programma (kwalitatief).