Nieuws

De veilige ruimte van Daniel Vos

Na het afronden van zowel de bachelor bouwkunde als bestuurskunde, is Daniel Vos dit jaar gestart met afstuderen bij bestuurskunde in de richting crisis & security management aan de universiteit Leiden. Zoekende naar een gelegenheid om deze drie onderwerpen bij elkaar te brengen, kwam hij, na een tip van een vriend, terecht bij de Veldacademie. Daar bleek dat de stad Rotterdam genoeg aanleiding biedt om de relatie veiligheidsproblematiek en ruimtelijke oplossingen te onderzoeken.

Daniel Vos

Zijn afstudeeronderzoek spitst zich toe op herinrichtingen van pleinen die in het verleden toneel van overlast en onveiligheid zijn geweest. Dat brengt de bouwkunde (een herinrichting), veiligheid (overlast en onveiligheid) en bestuurskunde (de ingreep is een vorm van beleid) samen.

Daniel heeft veel literatuur kunnen vinden met betrekking tot de relatie tussen de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Zo is er de broken windows theorie, die stelt dat onbehandelde tekenen van onordelijkheid een vicieuze cirkel van overlast en verpaupering kunnen veroorzaken. Ook is er een theorie die zegt dat de aanwezigheid van winkeliers langs de straat veel bijdraagt aan de veiligheid. Tevens zijn er veel schrijvers die menen dat bewoners verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor een gebied, zodat ze er toezicht op gaan houden. 

“Zulke literatuur heb ik meegenomen naar pleinen in Rotterdam”, vertelt Daniel.  “Twee pleinen heb ik al onderzocht: het Gouwplein in Oud-Charlois en het Deliplein in Katendrecht”.

Eerst onderzocht Daniel wat de veiligheidssituatie vóór de ingreep was. Vervolgens heeft hij geanalyseerd welke maatregelen er zijn getroffen en hoe de herinrichting tot stand is gekomen. Leken de ingrepen wellicht op adviezen uit de theorie?

Daniel gaat door: “Daarna ben ik gaan onderzoeken wat het effect is van de herinrichtingen op deze pleintjes. Dat doe ik op twee sporen. Eerst kijk ik naar de feitelijke criminaliteit- en overlastcijfers. Daarnaast doe ik onderzoek naar de perceptie van overlast en onveiligheid onder de bewoners en bezoekers van deze pleintjes”. Door middel van enquêtes tracht Daniel te achterhalen hoe de bewoners en bezoekers tegen de ingrepen aankeken. Voelen ze zich er ook daadwerkelijk veiliger?

“Dit onderzoek is multidisciplinair. Onderzoekers uit de bouwkunde, sociologie, criminologie en omgevingspsychologie hebben erover geschreven. Dat maakt het heel erg interessant. Tenslotte is de dagelijksepraktijk niet mono-disciplinair, maar grijpen veel zaken op elkaar in. Bovendien is het een praktisch onderzoek naar concrete cases, waardoor de kennis over de stad en wat zich daarin afspeelt toeneemt. Het leuke is dat de Veldacademie een geweldige ingang biedt voor contacten binnen de gemeente en het onderzoek in het veld,” aldus de bijna afgestudeerde.

Daniel wordt begeleid door Edwin Bakker.