Nieuws

Conferentie "Wie dan zorgt?!"

Vrijdag 14 juni vond het congres ‘Wie dan zorgt, publiek-privaat samenwerken in wonen, zorg en welzijn’ plaats in het WTC in Rotterdam. Veldacademie verzorgde de workshop ‘’Wonen zonder Zorg(en)?!”, was met een stand vertegenwoordigd op de kennismarkt, en nam als panellid deel aan het debat ‘’Maatschappelijk ondernemerschap in buurt- en wijkgemeenschappen’’. Tevens werden onze projecten Stedelijke Monitor Woonservicegebieden en de Inventarisatie Ruimtevraag Zorgvastgoed onder de aandacht gebracht.

 Otto Trienekens maakte deel uit van het expertpanel in de debatronde getiteld ‘’Maatschappelijk Ondernemerschap in buurt- en wijkgemeenschappen’’. Onder leiding van Robert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van de Ouderenzorg, werd onder andere gediscussieerd over de vraag hoe de overheid wijkgebonden ondernemerschap kan faciliteren. Wethouder Korrie Louwes bevestigde dat de gemeente diverse initiatieven ontwikkelt om deze rol te kunnen vervullen. Jos de Blok, directeur-bestuurder Buurtzorg Nederland, en Johan van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur Lelie Zorggroep illustreerden hoe zij met hun organisaties al actief zijn in de wijk. Otto Trienekens benadrukte het belang vanuit perspectief en kennispositie van de burger te werken. De kennis van burgers in een wijk moet serieus genomen worden. Door goed te luisteren en gedrag te observeren kan per buurt ingezet worden op specifieke en voornamelijk kleinschalige fysieke ondersteuning van – sociale – initiatieven m.b.t. wonen en zorg. Hier start het ondernemerschap. De burger is meester.

De open space workshop ‘Wonen zonder zorgen?!’ werd door Ruth Höppner en Karin Snoep geleid. Deelnemers werd gevraagd zich in te leven in een vooraf opgesteld profiel en van daaruit hun ideale woonomgeving te tekenen.  De deelnemers tekenden vanuit het perspectief van onder andere de mantelzorger, invalide of chronisch zieke voorzieningen dichtbij de eigen woning, zoals supermarkt, apotheek, groen en sportvoorzieningen. Tevens hechten veel deelnemers waarde aan een sociaal vangnet in de buurt, in het bijzonder wanneer men zelf mantelzorger was. Het samen inkopen van zorg, delen van faciliteiten, wonen met gelijkgestemden in de vorm van een coöperatie lijken de toekomst! Tijdens de plenaire afsluiting van de dag werd teruggekoppeld op de conferentie, waarbij Ruth Höppner de uitkomst van de workshop van de Veldacademie toelichtte.