Nieuws

Jaaropening onderwijs druk bezocht

Circa 65 studenten en docenten van verschillende onderwijsinstellingen beleefden op 6 september de kickstart van het nieuwe studiejaar bij Veldacademie. Na een tweetal lezingen en een debat met bewoners werd aan het veldwerk meteen invulling gegeven: studenten hebben in 6 verschillende wijken mensen geinterviewd over het dagelijks leven.

Jaaropening onderwijs

Veldacademie kent sinds dit jaar een zelfstandige afstudeerstudio vanuit de faculteit bouwkunde, TU Delft, waar studenten aan uiteenlopende thema´s werken zoals de transformatie van zorghuisvesting, het ontwerpen aan een school, muziekgebouw of jeugdcircus met buurtfunctie, het doorbestemmen van wederopbouwkerken, het ontwikkelen van urban interfaces of de transformatie van overig leegstaand vastgoed.

Daarnaast wordt met de afstudeerstudio ‘Transforming Housing Heritage’ van RMIT (TU Delft) en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw uit Tilburg onderzoek gedaan naar kansrijke strategieën en transformatiemogelijkheden voor portiekflats in particulier bezit in Carnisse.

Minorstudenten uit onder andere Delft en Wageningen richten zich op sociale en ecologische duurzaamheid en de verbindingen tussen wijk en haven. Ook start een scriptiegroep voor afstudeerders Sociologie op het thema grootstedelijke vraagstukken en beleid, is vanuit bestuurskundig perspectief het beleid aangaande Talentontwikkeling geanalyseerd met de RET-remise als casus en wordt vanuit sociale geografie onderzoek gedaan naar het in kaart en in onderling verband brengen van verschillende observatie- en belevingslagen van wijken. Masterstudenten van Industrial Design van de TU Delft onderzoeken het wandelgedrag van oudere bewoners  en ontwerpen producten waarmee ze het wandelen door de wijk willen stimuleren.

De gezamenlijke aftrap van deze verschillende projecten had als doel de studenten vertrouwd te maken met de context en manier van werken van Veldacademie en om interdisciplinaire uitwisselingen te vergemakkelijken. Otto Trienekens gaf een inleiding over Veldacademie waarna Jurrian Arnold, zelf recent bij Veldacademie afgestudeerd met een 10, de analysemethodieken toelichtte. Na een discussie met een drietal bewoners over de kwaliteiten en gebreken van Zuid en een korte introductie interviewtechnieken verdeelden de studenten zich per fiets over de verschillende wijken op Zuid. Met de opdracht om bevindingen van de locatie te rapporteren en ten minste met één bewoner te spreken hebben de studenten direct een eerste stap gezet in het ontdekken van de expertise van bewoners en is gezamenlijk een origineel en divers beeld van Zuid geschetst.

De afstudeerstudio van Veldacademie volgt inmiddels een vakoefening waarbij middels de leefveldenmethode een integrale wijkanalyse van Spangen wordt gemaakt. Doel is de relatie tussen Spangen en het recent gerenoveerde Justus van Effencomplex te onderzoeken en tot een mogelijke programmering van het voormalig badhuis in het hart van het complex te komen. Voor dit onderzoek is een tijdelijke dependance in het betreffende badhuis ingericht van waaruit de studenten hun onderzoek doen en met bewoners en bezoekers in gesprek gaan.