Nieuws

Cities build citizens - samenwerking met CRU(x) New York

Hoe verbinden we grootstedelijke opgaven aan lokale condities? De komende afstudeerstudio van Veldacademie gaat zich samen met studenten uit New York over dit vraagstuk buigen. De samenwerking zal bestaan uit een uitwisseling van methodieken en werkwijzen, waarbij synergie wordt gezocht tussen de technologische en maatschappelijke benaderingswijze. Woensdagochtend 18 november vindt een kennismaking plaats voor geïnteresseerde studenten.

Tijdens het afgelopen Stadmakerscongres in Rotterdam gaf guest urban critic Alexandros Washburn een indrukwekkende speech. Washburn was als Chief Urban Designer intensief betrokken bij de totstandkoming van de New Yorkse Highline en de post-Sandy reconstructie. Momenteel is hij oprichter en hoofd van het Center for Coastal Resilience and Urban eXcellence - CRU(x) - van het Stevens Institute of Technology, New York. Het vertrekpunt is dat de aanpak van grootstedelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, lokale condities niet moet ‘overrulen’, maar juist moet bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van bestaande wijken.

Bij Veldacademie worden afstudeerprojecten door studenten bouwkunde zelf geformuleerd rondom actuele en relevante opgaven, waarbij ze in gesprek gaan met bewoners en andere stakeholders en met hun ontwerp bijdragen aan de leefbaarheid en veerkracht van Rotterdamse wijken. Tijdens het eerste semester van hun afstuderen leren studenten een wijk te analyseren en worden bijeenkomsten georganiseerd met verschillende belanghebbenden. In het komende semester zal dit onderzoek gelijktijdig in Rotterdam en New York worden uitgevoerd en zal met Washburn en zijn studenten worden gereflecteerd op de verschillende methodieken en bevindingen. De gemeente Rotterdam en architectuurplatform Air zijn betrokken bij de uitwisseling.

Studenten die willen meedoen aan deze samenwerking kunnen zich inschrijven voor de afstudeerstudio of direct contact opnemen met ruth@veldacademie.nl