Nieuws

TNO en Veldacademie bundelen krachten

Sinds kort werken TNO en Veldacademie samen . TNO wil met het onderzoek ‘Toekomstvast en Zorgzeker Wonen’ een wijkgerichte – vraag- en aanbodmodule ontwikkelen om gebruikers\bewoners te ondersteunen bij het langer thuiswonen. Hierbij wordt een woonwensenprofiel gematched met een gewenste combinatie van een aanbod aan voorzieningen wonen, zorg en welzijn en diensten. De onderzoeksaspecten in de wijk zijn: de woning, de wijk, het aanbod aan zorg, service en diensten. De module is voor de  bewoner een hulpmiddel om op de persoonlijke hulp/zorgvraag te anticiperen en zich op tijd over aanbod en mogelijkheden in zijn woningen en woonomgeving te oriënteren. Daarnaast kan de module voor beleidsmakers en overheden toegepast worden als sturingsmechanisme voor het inrichten van wijken en voorzieningen.

TNO-Veldacademie

Veldacademie en TNO bundelen kennis en capaciteit in Kralingen Crooswijk door wederzijds onderzoek te synchroniseren qua locatie, respondenten en tijdspas. Vanuit synergievoordeel wordt op de volgende onderdelen intensief samengewerkt:

1 Wijkanalyse/ leefveldenanalyse
Veldacademie stelt een dynamisch gevisualiseerde integrale dataset (beleidsanalyse,kaarten op basis van leefvelden samen met voorzieningen voor zorg, welzijn ,wonen etc. Deze dataset vormt input voor de door TNO te ontwikkelen aanbodsmodule. TNO levert empirische data per wijk en adviseert weer over de samenstelling van de dataset vanuit wetenschappelijk perspectief.

2 Kwalitatieve inventarisatie huisvesting door middel van interviews en vragenlijsten.
Uitgangspunt van het onderzoek Veldacademie in Kralingen Crooswijk is de vraag van de bewoner met focus op gebruik van openbare ruimte, voorzieningen en inrichting/locatie van voorzieningen. Dit in tegenstelling tot de focus van TNO, waar gestart wordt op woningniveau. Veldacademie zou vragen over woningen kunnen meenemen in haar onderzoek/vragenlijsten terwijl TNO gebruik zou kunnen maken van respondenten. Vanwege het complementaire Karakter wordt onderzocht of gegevensbestanden aan elkaar gekoppeld kunnen worden waardoor een substantiële meerwaarde ontstaan voor de afnemen/gebruiker van het onderzoek.