Nieuws

Resultaat onderzoek Urban Interfaces

In opdracht van Pact OBR is in april 2010 het adviesdocument Urban Interfaces gepubliceerd. Met het concept Urban Interfaces presenteert Bureau Frontlijn samen met de Veldacademie een nieuwe benadering van creativiteit en ondernemerschap op het gebied van stadsontwikkeling/wijkvernieuwing. Urban Interfaces zijn werkomgevingen die de ruimtelijke en organisatorische innovatiekracht van de creatieve economie overbrengen op andere sectoren van de economie. Onder werkomgevingen verstaan wij gebouwen die vernieuwend zijn ingericht en gekoppeld zijn aan een procesorganisatie die de voor de creatieve sector kenmerkende dynamiek goed tot uiting brengt. 

Het adviesdocument omvat drie onderdelen. Een vergelijking van bestaande projecten in Rotterdam en Berlijn, de mogelijke modulen en interne organisatie-principes van Urban Interfaces en een visie op een effectief netwerk van Urban Interfaces en welke randvoorwaarden er gesteld moeten worden aan een stedelijk milieu om het ontstaan van Urban Interfaces te bevorderen.

De RET remise in Oud Charlois is een locatie  in Rotterdam waarop het onderzoek Urban Interfaces van toepassing is.

Klik hier om de publicatie 'Urban Interfaces Zorg' in te zien.

 

WordCloud