Nieuws

Modelwoning geopend door wethouder Karakus

Op vrijdagmiddag 23 November opende Wethouder Karakus de deuren van de modelwoning aan de Slotboomstraat 25. Het project staat model voor het samenvoegen van woningen in de wijken Oud-Charlois en Carnisse. Doel hiervan is om mensen die hun woning ontgroeid zijn, binnen de wijk te houden.

Karakus

De gemeente Rotterdam bouwt aan een aantrekkelijke woonstad waar Rotterdammers met plezier wonen en werken. Naast het realiseren van nieuwbouw, draagt het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad hier aan bij. De komende jaren stimuleert de gemeente daarom onder andere het samenvoegen van particuliere woningen. Veldacademie heeft voor mensen die hun woningen willen samenvoegen een Toolbox ontwikkeld.

Het huidige woningaanbod in de oude stadswijken van Rotterdam bevat voornamelijk kleinere woningen, vaak met een oppervlakte van minder dan zeventig vierkante meter. Veel mensen verlaten deze wijken om elders grotere of betere woningen te vinden. De doelstelling van de gemeente is om haar bewoners in hun eigen wijk een grotere woning te laten realiseren. De sociaaleconomische stijgers blijven zo in de wijk, wat de algehele wijkontwikkeling ten goede komt. Hiertoe is het stedelijk deelprogramma Samenvoegen van woningen opgezet.

Stadsontwikkeling heeft Veldacademie gevraagd een Toolbox te ontwikkelen die stap voor stap beschrijft wat de verschillende mogelijkheden zijn voor het samenvoegen van woningen. Samenvoegen is een goede optie wanneer er een woning te koop komt te staan die boven, naast of onder de woning ligt die reeds in bezit is. In de Toolbox Samenvoegen zijn enkele woonvarianten uitgewerkt, verschillende opties binnen het samenvoegen worden op een simpele en duidelijke manier uitgelegd, inclusief kostenaspecten.

In Oud Charlois is sinds kort samenvoegcoach Marlies Reinders actief. Zij heeft kennis van de gemeentelijke procedures en is kosteloos inzetbaar voor mensen die hun woning willen samenvoegen.

Na de opening kon de nieuwe grondgebonden eengezinswoning betreden worden door de grote groep belangstellenden. Onder het genot van een hapje en een drankje kon tevens een expositie bekeken worden, die gemaakt was door stagiaires van de Veldacademie. In deze expositie wordt uitvoerig uitgelegd welke stappen gezet zijn om de twee woningen tot één te maken. De expositie is de komende jaren elke woensdag middag te bezichtigen, maar ook op afspraak.

Deelnemende partijen:

- Woonstad Rotterdam
- Stadsontwikkeling
- Gemeente Rotterdam
- BAM Woningbouw