Nieuws

Alumni in beeld: Milou Joosten

Tien jaar Veldacademie betekent ook: tien jaar geweldige afstudeerders. In deze serie zoeken we een aantal alumni op om te vragen hoe het met ze gaat. Deze keer: Milou Joosten!

 

Milou studeerde voor haar master Architectuur (TU Delft) in 2013 af bij Veldacademie. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op huisvesting van ouderen: een onderwerp dat nog steeds heel actueel is.

 

Wat heb je precies gedaan bij Veldacademie?

‘’Ik wilde mij graag bezighouden met huisvesting van ouderen, voor zowel gezonde ouderen als ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Omdat Veldacademie zich bezighield met dit thema, vond ik het interessant om bij hen verder de slag te gaan met dit onderwerp. Er werd bij Veldacademie bijvoorbeeld al onderzoek verricht naar woonservices gebieden en het zelfstandig wonen van ouderen. Parallel daaraan was er een woningcorporatie die bij Veldacademie had aangeklopt met de vraag of zij een aantal seniorencomplexen wilden onderzoeken. Door de veranderingen in de zorgstructuur gaan zulke complexen namelijk in de toekomst heel anders gebruikt worden. Samen met werknemers van Veldacademie heb ik meegewerkt aan het onderzoek. Uiteindelijk heb ik mijn afstudeeronderzoek gericht op één van de complexen die wij voor de woningcorporatie onderzochten, dit was woongebouw De Kreek in Groot IJsselmonde. Mijn onderzoek richtte zich op de functionaliteit van het gebouw, maar ook op de wensen en behoeften van senioren zelf. Voor het gebouw heb ik een ontwerp gemaakt voor een woongemeenschap die aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen: jong en oud, met en zonder zorgvraag. Uiteindelijk heb ik mijn ontwerpvoorstel gepresenteerd aan de woningcorporatie en heb ik hen ook uitgenodigd voor mijn afstudeerpresentatie op de TU Delft.’’

 

Hoe heb je jouw tijd bij Veldacademie ervaren?

‘’Allereerst als zeer leerzaam. Je werkt niet langer aan fictieve opdrachten, maar aan een realistische opgave waar je je steentje aan kan bijdragen. Op die manier doe je ook al beroepservaring op tijdens je studie en leer je de praktijk kennen. Ik werkte samen met medewerkers van Veldacademie, maar kwam ook in contact met bijvoorbeeld de gemeente, pandeigenaren, bewoners en de woningcorporatie. Daar was ik voor mijn tijd bij Veldacademie nog nooit mee in contact gekomen. Door het koppelen van wetenschap aan de praktijk, wat niet altijd makkelijk was, heb ik veel geleerd tijdens mijn afstuderen.’’

 

Waar ben je na Veldacademie terecht gekomen?

‘’Tijdens mijn master zag ik een traineeship bij de Rijksoverheid voorbijkomen, waar ik direct enthousiast van werd. Net voor mijn afstuderen hoorde ik dat ik was aangenomen, dus kon ik meteen aan de slag! Ik heb twee jaar in dienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt, waar ik op verschillende werkplekken ervaring heb opgedaan. Uiteindelijk heeft het traineeship ervoor gezorgd dat ik in vaste dienst werd aangenomen bij het Ministerie. Hier werk ik nu voor Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie, maar hou ik mij ook bezig met een opdracht voor het College van Rijksadviseurs en werk ik samen met onder andere de Rijksbouwmeester. Ik hou mij voornamelijk bezig met het inzichtelijk maken van ruimtelijke effecten van beleidsontwikkelingen. Dus ik ben wat minder bezig met ontwerpen, maar meer met adviseren.

Wat ik heel leuk vind, is dat mijn afstudeerproject nog steeds heel actueel is. De hervormingen in de zorg hebben consequenties voor het gebruik van zorgcomplexen en de indeling hiervan. Tijdens mijn afstuderen was ik bezig met iets wat toen eigenlijk pas net begon te spelen, maar ik heb het idee dat ik met mijn afstudeeronderzoek nog steeds kan bijdragen aan iets dat nu relevant is.’’