Nieuws

Zes maatregelen om langer thuis te wonen in IJsselmonde

Bewoners en professionals in IJsselmonde zijn samen tot zes maatregelen gekomen die het langer thuis wonen makkelijker moet maken. Zo komt er een ‘pop-up’ ontmoetingsplek in winkelcentrum Keizerswaard waar bewoners elkaar weer kunnen ontmoeten. Wethouder Schneider tekende er ook voor.

Ondertekening arrangement IJsselmonde

Naast de pop-up ontmoetingsplek zijn er nog vijf maatregelen. Er zal een keuzegids voor thuistechnologie ontwikkeld worden en er worden IPad trainingen georganiseerd. Er komt een verhuismarinier (hulp en informatie bij verhuizing), de signalering en hulpverlening van dementerenden wordt verbeterd en er wordt gewerkt aan een gezamenlijk activiteitenprogramma in IJsselmonde. Bewoners en professionals zijn zeer tevreden met de gekozen maatregelen.

Op 10 november zetten wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) en leden van de Parasolgroep IJsselmonde hun handtekening onder de zes maatregelen. Deze feestelijke bijeenkomst werd gehouden in het activeringscentrum Kreileroord van Pameijer.

Het programma Langer Thuis ondersteunt met een set maatregelen (arrangement) per gebied het zelfstandig wonen voor ouderen en mensen met een beperking. De maatregelen richten zich op de vier actielijnen van het programma: geschikte woning, vitaal netwerk, toegankelijke wijk en heldere informatie. Deze wijkarrangementen worden in alle veertien gebieden van Rotterdam ontwikkeld. In Delfshaven worden momenteel de mogelijke maatregelen verkend en in Pernis vond op 10 november de startbijeenkomst plaats.

Veldacademie maakt deel uit van het projectteam Langer Thuis Arrangementen van Gemeente Rotterdam.