Nieuws

Wijkcollege voor studenten van Industrieel Ontwerpen TUDelft

IO studenten

Bewoners en organisaties in gesprek met studenten over de vraag hoe senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De studenten van Industrieel Ontwerpen gaan een product ontwerpen dat bijdraagt aan de ontwikkeling en verbetering van de wijkservicepunten.

In februari 2011 is de Veldacademie gestart met het project Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk. Fase I (kwantitatieve analyse) en Fase II (kwalitatieve analyse) van dit onderzoek zijn inmiddels afgerond. Fase III van het onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling van de wijkservicepunten en satellieten. Een wijkservicepunt/satelliet is een plaats waar buurtbewoners informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen en tevens elkaar kunnen ontmoeten. Een wijkservicepunt is professioneel bemand en een satelliet wordt met name bemand door vrijwilligers. Er is momenteel één wijkservicepunt gerealiseerd aan het Vredenoordplein in Kralingen-Crooswijk, het tweede wijkservicepunt is nog in ontwikkeling.

In Fase III van het project Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk wordt er samengewerkt met studenten van Industrieel Onwerpen, onder leiding van Adinda Freundenthal van de TUDelft. De studenten wordt gevraagd na te gaan wat de behoefte is van de huidige en potentiële bezoeker van het wijkservicepunt wat betreft de informatieverstrekking en hoe bewoners zo zelfstandig mogelijk hun weg kunnen (leren) vinden. De studenten doen dit in het kader van een bachelor-eindproject.

Als start voor dit project werd er op 25 april een wijkcollege georganiseerd in Zorgcentrum Rubroek in Kralingen-Crooswijk. In dit wijkcollege waren verschillende belanghebbenden aanwezig die vertelden wat vanuit hun oogpunt de belangen en prioriteiten zijn met betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van de wijkservicepunten.

De middag bestond uit twee delen, waarbij het eerste deel van de middag het woord was aan de organisaties die deel uitmaken van een wijkservicepunt. Stichting DOCK, de Vrijwilligerswinkel en de Vraagwijzer waren hiervoor aanwezig. Het tweede deel was het woord aan de belanghebbende partijen in de wijk, namelijk de Seniorenraad en Stichting Aafje. Iedere belanghebbende kreeg een kwartier de tijd om zijn/haar verhaal te doen, waarna de studenten een kwartier vragen konden stellen. Het was een gevarieerd programma, waarin de complexiteit van de opgave goed naar voren kwam.

Aan het einde van de middag was er een special guest; Suzen Daamen. Zij vertelde over haar cd-rom ‘Wegwijs in Nederland’, dit is een e-learning programma wat als doel heeft de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

De belanghebbenden vormen samen een klankbordgroep en zullen de studenten tijdens het ontwerpproces feedback geven.

Aan de hand van de informatie van deze middag en nader veldonderzoek dienen de studenten zelf hun randvoorwaarden en programma van eisen op te stellen. Het staat niet vast welk type product de studenten gaan ontwikkelen. Eind juni zullen de uitkomsten van het project bekend zijn. 

IO studenten