Nieuws

Vakoefening samenvoegen woningen door afstudeerstudio 'Bestaande Voorraad'

'Het stedelijk programma ‘Bestaande Voorraad’ betreft herontwikkeling van bijna 10.000 woningen. Vanuit de gelijknamige onderzoeksunit onder coördinatie van oud bouwkunde student Sander Smoes maken afstudeerders plannen voor onder andere herbestemming van galerijflats, samenvoeging van woningen en levensloopbestendig wonen. Olindo Caso is hoofdmentor.

Afstudeerders bestaadne voorraad

Onderdeel van het afstudeerprogramma vormt de daadwerkelijke projectrealisatie van een woningsamenvoeging. Het hele traject van haalbaarheidsstudie, planvorming, bouwvoorbereiding tot en met uitvoeringsbegeleiding wordt doorlopen. Henk van Schagen (architect) begeleidt deze opgave vanuit de Veldacademie. Harriën van Dijk, afstudeerder, vertelt: ‘De koppeling tussen theorie en praktijk heeft mij getrokken. De theorieën, opgedaan in je opleiding worden nu in de praktijk toegepast waardoor je hier eigenlijk meer ontwikkelt dan ontwerpt. Je bekijkt het niet van bovenaf, maar je bevindt je midden in het gebied dat je onderzoekt en ontwerpt! Door de interactie ontstaat een er feedback van  de wijkbewoners, dat maakt de opgave nog meer  een uitdaging!’