Nieuws

Nieuwe minor op de Veldacademie brengt vakgebieden bij elkaar

 Illustratie Pres Sander

MINOR

Sociaal duurzame wijk – transitiestrategieën voor probleemwijken

Onder de titel ‘’De sociaal duurzame wijk – transitiestrategieën voor probleemwijken” start in september een studio binnen het zogenaamde Minorprogramma. Academische studenten van alle studierichtingen kunnen zich inschrijven. Doelstelling is om met interdisciplinaire teams aan opgaven over wijkverbetering te werken. In deze Minor staat de sociaalfysieke invalshoek, i.e. de relatie tussen maatschappij en ruimte, binnen de context van een achterstandswijk centraal; zij wordt op een onderzoekende en ontwerpende wijze van werken benaderd. Leefbaarheid, duurzaamheid en het ontwerpen en (aan)sturen van sociaal-fysieke transitie- en transformatie-processen zijn hierbij kernbegrippen waar de (ontwerpende) onderzoeker en (onderzoekende) ontwerper mee aan de slag moeten.

In het interdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksatelier wordt gewerkt door middel van onderzoek, analyse en ontwerp aan een (sociaal-fysieke) transitiestrategie voor een probleemwijk uit de praktijk. Rond een werkelijke casus wordt in interactie met lokale bewoners en bestuurders een concreet (ruimtelijk of proces-) ontwerp gemaakt, betrekking hebbende op een geïdentificeerde leefbaarheidsopgave. Deze kan zowel elementen bevatten van stedenbouw en ruimtelijke ordening als van bestuurlijke en maatschappelijke procesontwerpen.

Inschrijven

 

AFSTUDEERSTUDIO                      

Naast het reguliere onderwijsprogramma staat de Veldacademie ook open voor afstudeerprojecten. De eerste drie afstudeerders hebben hun onderzoek succesvol afgerond terwijl een nieuwe groep afstudeerders intrekt in de Veldacademie.

Het afstudeerstudio verwelkomd academische studenten van alle gerelateerde vakgebieden. Voorwaarde is dat het onderzoek/ontwerp aanknoopt op het thema van de veldacademie: wijktransformatie.

Heb jij al een passend afstudeer voorstel of spreekt de Veldacademie jou aan maar heb je geen concreet idee, neem gerust contact op voor een informatiegesprek en kennismaking met het team en de locatie. Mail Otto Trienekens op info@veldacademie.nl.

Denkbare onderwerpen voor toekomstige afstudeeropdrachten zijn onder andere:

  • Mobiliteitsonderzoek met behulp van GPS systemen
  • Woonservicegebieden, de ontwikkeling van openbare ruimtes en voorzieningen in een wijk
  • De herontwikkeling van industrieel erfgoed

 

(VERVOLG)ONDERZOEK EN PROJECTEN

Voortkomend uit reeds afgelopen onderwijs trajecten worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden van de Veldacademie.

Sinds zijn deelname aan het vrije keuze vak “Transitiestrategien voor probleemwijken” is Jurrian Arnold (student Urbanism) een vast deel van het Veldacadmie team geworden. In samenwerking met bewoners en de gemeente werkt hij aan het project Gouwplein.

Het GPS-tracking project werd in eerste instantie uitgevoerd door een groep masterstudenten van de TU Delft en wordt in de verdere loop ondersteund door Jonathan van de Bilt. Dit is gekoppeld aan het onderzoek ‘Woonservicegebieden’.