Nieuws

Assisted Living

In de periode van April tot Juni zijn een groep internationale masterstudenten van de TU Delft een onderzoeksproject gestart naar ‘Assisted Living' in Oud-Charlois.
Namens de opdrachtgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Rotterdam is Sikko Bakker projectleider. De dienst is mede opsteller van de beleidsvisie woonservicegebieden Rotterdam.

Assisted Living is een onderzoek die een bijdrage moet leveren naar de koppeling tussen de beleidsvisie en de uitvoering van de woonservicegebieden Rotterdam.
De studenten onderzoeken in hoeverre in Oud-Charlois de woonservicegebieden te realiseren zijn. Hieronder vallen woonzorg zones waarin hulp behoevende senioren een compleet pakket van zorg en service ontvangen, woon-zorgcomplexen waarin inwoners zorg en service ontvangen en woonservicegebieden waarin hulp behoevende senioren in een normale woonwijk kunnen leven dankzij de gemakkelijke toegankelijkheid naar zorg en service.
De focus van het onderzoek ligt op de mobiliteit van de senioren in Oud Charlois. Tijdens het onderzoek wordt intensief samengewerkt met de senioren in Oud-Charlois.
Een onderzoekstechniek waarvan gebruik gemaakt wordt is GPS-tracking waarbij de senioren een GPS apparaat meekrijgen en vastgelegd kan worden wat hun leefgebied en bewegingspatroon is.

gps research

 

Voorbeeld project resultaat GPS-tracking in Norwich

De internationale achtergrond van de studenten brengt het voordeel met zich mee dat ieder vanuit zijn eigen culturele waarden het omgaan met senioren op een andere manier bekijkt. Dit levert in het onderzoek extra inzichten en bevindingen op.
Op 12 Juni worden de resultaten van het onderzoek voor alle betrokkenen en geïnteresseerden gepresenteerd op de Veldacademie.

Begeleiders vanuit de TU Delft:

Frank van der Hoeven
Thorsten Schuetze
René van der Velde
Otto Trienekens

Stefan van der Spek (GIS\GPS)