Nieuws

Bijeenkomst: Langer Thuis dankzij het verzorgingshuis?

Op dinsdagmiddag 10 mei vindt de start van een serie actieve kennisbijeenkomsten plaats. Onder de noemer ‘Langer thuis dankzij het verzorgingshuis?’ wordt de betekenis van zorghuisvesting voor het zelfstandig wonen van ouderen verkend. Directe aanleiding vormt de afronding van de studie Wonen Zonder Zorg(en). De boekpresentatie en feestelijke oplevering van deze studie zijn onderdeel van het programma.

De komende maanden delen we onze bevindingen in een serie workshops op diverse bijeenkomsten, waaronder het congres Building the Future of Health in Groningen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we het gesprek aan met stakeholders, reflecteren we op verwachtingen en daadwerkelijke ontwikkelingen en inventariseren we vragen. De uitkomsten verwerken we tot een leerlijn gebiedsgericht ontwikkelen van wonen, zorg en welzijn. De bijeenkomst op 10 mei vormt het startschot en zet de opgave vanuit verschillende invalshoeken op de kaart.