Nieuws

Charloisse jongeren evalueren Jeugdbeleid

Is het Charloisse jeugdbeleid een voorbeeld voor de hele stad? Veldacademie evalueert met jongeren uit de Deelgemeente Charlois of de speerpunten van het jeugdbeleid effect hebben gehad. Met het verdwijnen van de Deelgemeenten als bestuurslaag in het vooruitzicht, wordt gekeken welke lessen hieruit te trekken zijn voor de hele stad.

Charloisse jongeren evalueren Jeugdbeleid

In eerder onderzoek naar de mogelijkheden van talentontwikkeling voor kinderen is kennis en ervaring opgedaan in het bevragen van jeugd en jongeren door middel van interactieve workshops waarbij het verkrijgen van data voor het onderzoek en het ontdekken van talenten door jongeren hand in hand gingen. Mede op basis van deze ervaring en een uitgebreide gebiedskennis van Charlois is Veldacademie gevraagd met jongeren uit de hele Deelgemeente in contact te komen en een evaluatie uit te voeren.

Door middel van focusgroepen, enquêtes en interviews wordt onderzocht in hoeverre een aantal speerpunten van het jeugdbeleid - jongerenparticipatie, talentontwikkeling en een gezonde leefstijl - hun doel raakt. In samenwerking met TOS, DOCK, PIT 010 en middelbare scholen worden meer dan tien focusgroepen georganiseerd met jongeren tussen de 14 en 24 jaar.

Op de afsluitende conferentie worden alle partners uitgenodigd om op basis van de uitkomsten gezamenlijk richting te kiezen voor het toekomstig jeugdbeleid. Dan zal moeten blijken in hoeverre het jeugdbeleid van Charlois uniek is ten opzichte van de andere deelgemeenten en welke punten straks meegenomen kunnen worden naar een jeugdbeleid op stedelijk niveau.