Nieuws

Verassende wijkvisies

 

eerste rij

eerste rij van links naar rechts: Ruth Hoppner (Frontlijn), gebiedsmanager Irma Bijl, raadslid Carina Klamer en buurtagent Frank Witkamp

Begin februari ging de studio "Ontwerpstrategieën voor probleemwijken" aan de Veldacademie van start. Bijzonderheid was dat de studenten tijdens het inleidende Confrontatie College in aanraking kwamen met de wensen en ideeën van mensen die in Oud Charlois wonen en werken. Deze authentieke input gaf aanleiding tot persoonlijk geformuleerde onderzoekskwesties.

Op basis van uitgebreide analyses en onderzoek in de wijk hebben de studenten (ruimtelijke) plannen en strategieën opgesteld om het leefmilieu van Oud Charlois naar wens van de bewoners te verbeteren. Op 20 maart werden de plannen aan de wijkbetrokkenen gepresenteerd.

De presentaties van de bachelorstudenten legden nadruk op de deelaspecten openbare ruimte, kunst & cultuur, branding/imago, sociale veiligheid, illegale vastgoedpraktijken en (nieuwe) wenselijke doelgroepen.


Onder het motto "samenscholen geboden" werd de aftrap gemaakt door Jurrian. Volgens zijn analyse van de wijk is er dringend behoefte aan meer openbare ontmoetingsplekken om de bewoners van de wijk bij elkaar te brengen en de openbare ruimte levendiger te maken. Het ontwerpen van publieke samenscholingsplekken roept onder de aanwezigen meteen uiteenlopende reacties op. De gebiedsmanager, Irma Bijl, is vooralsnog sceptisch met betrekking tot de uitvoerbaarheid terwijl Barend Rombout (Bureau Frontlijn Gemeente Rotterdam) zeer enthousiast reageert. Ook de buurtagent ziet praktische problemen bij het uitvoeren van Jurrians plan. Vanuit het oogpunt van veiligheid voelt hij niets voor kleinschalige "plekjes".

 

Alle projecten