Nieuws

Justus van Effenblok, een eiland in Spangen?

Studenten van de Veldacademie hebben twee maanden lang het badhuis van het Justus van Effencomplex als hoofdkwartier kunnen gebruiken voor een wijkanalyse van de wijk Spangen. Deze ruimte is ter beschikking gesteld door Woonstad. Doel van het onderzoek vormde de verkenning van nieuwe relaties tussen het blok en de wijk, met het oog op de totstandkoming van nieuwe programma’s. Opvallende conclusie uit het bewonersonderzoek: “voor nu functioneert het Justus van Effenblok zonder problemen als eiland in de wijk”.

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners uit het blok, vaak nieuw in de wijk, weinig binding hebben met Spangen. Wijkbewoners doen hun boodschappen bij bekende winkeltjes in de wijk, brengen hun kinderen naar scholen in de wijk en zijn bijvoorbeeld in het bezit van een clubkaart van Sparta. Bewoners uit het Justus van Effenblok doen onderweg boodschappen bij de Albert Heijn, brengen hun kinderen naar scholen in heel Rotterdam en oriënteren zich meer op stedelijke dan lokale voorzieningen.

Opvallend is dat dit van grote invloed is op de beleving van de wijk. Bewoners uit het Justus van Effenblok storen zich meer aan overlast en vuil op straat dan bewoners die al langere tijd in Spangen wonen. Het strak vormgegeven binnengebied maakt het ook minder noodzakelijk om met de omgeving buiten het blok bezig te zijn. Waar andere blokken in spangen nauwelijks kwalitatieve buitenruimte in het blok hebben, biedt het Justus van Effenblok een rustige en veilige verblijfsruimte. Dat bewoners dit graag zo houden werd duidelijk op de slotbijeenkomst. Hierin werd gediscussieerd over het wel of niet afsluiten van het binnengebied. Zolang de bewoners van het blok echter deze ruimte kunnen controleren en bewoners uit de buurt op bezoek mogen komen, lijkt iedereen tevreden met het vernieuwde monumentale wooncomplex.

De studie biedt waardevolle aanknopingspunten voor het formuleren van de toekomstvisie van Spangen. De belangrijke vraag hierbij is in hoeverre dergelijke grootschalige ontwikkelingen op termijn deel uit gaan maken van de wijk of als eiland blijven functioneren?