Nieuws

Veldacademie start trainingen voor Gebiedsgericht Samenwerken

 

Zorg en welzijn worden steeds vaker lokaal georganiseerd. Het is daarom steeds belangrijker om op wijk- of buurtniveau samen te kunnen werken met heel verschillende partijen. Maar onderlinge kennisuitwisseling en de samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers is lastig, blijkt uit een peiling onder zorgprofessionals. Voorjaar 2017 start Veldacademie daarom met een leerlijn Gebiedsgericht Samenwerken.

 

De leerlijn Gebiedsgericht samenwerking vloeit voort uit het project Wonen zonder Zorg(en). Dit project brengt de gevolgen van nieuw zorgbeleid voor het wonen in kaart: wat betekent ‘langer thuis’ voor de verzorgingshuizen, en wat betekent het voor de woonomgeving van mensen die zorg nodig hebben?

 

Toekomst van ouderenhuisvesting

Op 10 mei 2016 werd tijdens de bijeenkomst Langer thuis dankzij het verzorgingshuis het onderzoek Wonen Zonder Zorg(en) gepresenteerd en met professionals gediscussieerd over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Er waren meer dan tachtig bewoners en professionals van verschillende organisaties aanwezig in zorgcentrum Atrium. De discussie werd vervolgd op kennisbijeenkomsten in Groningen, Hilversum en Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomsten vroegen we het publiek voor welke uitdagingen organisaties en bewoners staan rondom zorg en welzijn. Tachtig procent van de aanwezigen vond dat er nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de toekomst. Zo worden er nu veel verzorgingshuizen gesloten, terwijl er nog een hele golf ouderen aankomt die zorg nodig heeft. Door de vergrijzing zal er volgens hen behoefte blijven aan specifieke ouderenhuisvesting.

 

Knelpunt

Een andere opvallende uitkomst is dat professionals over het algemeen steeds beter integraal en gebiedsgericht kunnen denken, maar de samenwerking - vooral met niet-professionals zoals bewoners en mantelzorgers - verloopt vaak minder soepel. Dit wordt ervaren als een knelpunt. Er bleek behoefte aan trainingen voor professionals.

 

 

Leerlijn Gebiedsgericht Samenwerken

Op basis van deze ervaringen bereidt Veldacademie daarom een leerlijn voor rondom gebiedsgericht samenwerken. De training is bedoeld voor professionals en dan met name teamleiders en managers vanuit gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Leerdoelen van de training zijn:

 • Gemeenschappelijke taal leren spreken
 • Samenwerken met andere soorten organisaties
  Want samenwerking tussen partijen die doorgaans meer zelfstandig werken levert nieuwe inzichten op;
 • Scenario-denken
  Niet alleen kijken naar het nu, maar ook naar een mogelijke situatie in de toekomst;
 • Kleine en grote schaal met elkaar verbinden
  Van bewoner en wijk naar gemeente en rijk
 • Komen tot vernieuwende perspectieven door anders naar je dagelijkse praktijk te kijken
  Onder andere door te werken met teams bestaande uit verschillende actoren

In de leerlijn worden deze vaardigheden in praktijk getraind en verder ontwikkeld. De training wordt ontwikkeld samen met coaches van Sharewater en welzijnsaanbieder B&A Groep.

 

Aanmelden?

Meld u nu vast aan voor de eerste bijeenkomst in het voorjaar van 2017.