Veldacademie

MAAKT KENNIS MET DE STAD

 

Maakt kennis met de stad

Iedereen heeft ideeën en kennis voor een betere stad. Kennis en ervaringen van bewoners, ondernemers en bestuurders betrekken we daarom altijd vroeg bij al ons werk. Als respondent, als gesprekspartner, als ontwerper en als ervaringsdeskundige. Zo verankeren we kennis in de praktijk.

WIJ MAKEN KENNIS MET DE STAD

Op ons bureau werken ervaren stads­onder­zoekers en ontwerpers van ver­schil­lende disciplines aan actuele stede­lijke vraag­stukken. Thema’s waar we in thuis zijn: wonen, ver­stede­lijking, op­groeien in de stad, talent­ontwik­keling, ge­zond­heid en langer thuis blijven wonen.

EIGEN KOERS

Veldacademie werkt on­afhan­kelijk, voor pu­blie­ke en pri­vate op­dracht­gevers. En we ne­men zelf ini­tia­tief voor on­der­zoek. Dat kan om­dat we sa­men­wer­ken met onder­wijs­instel­lingen.

EEN NETWERK OP ALLE NIVEAUS

Ons on­der­zoek draagt bij aan be­wust­wor­ding en een fijnmazig netwerk door de wijken van de stad. Dit komt omdat we ken­nis en er­va­ringen van be­wo­ners, on­der­nemers en be­stuur­ders al­tijd in een vroeg stadium bij al ons werk be­trek­ken. Deze werkwijze resulteert in betere op­los­singen die ge­rea­li­seerd kunnen wor­den in de prak­tijk.

Voortdurend nieuwsgierig

Studenten horen bij Veldacademie. Via ons onderwijs stomen wij studenten klaar voor de praktijk. Hun frisse blik houdt ons en opdrachtgevers bovendien scherp. De generatie van nu werkt mee aan de stad van morgen!

We hebben vanaf januari/februari ook weer een aantal stage plekken beschikbaar. Wil je op een van onderstaande stages  solliciteren? Stuur je cv en motivatiebrief naar info@veldacademie.nl

  • Een stagiair (wetenschap)communicatie
  • Een onderzoek stagiair sociale wetenschappen voor de ondersteuning van dataverzameling en analyse van het onderzoeksproject ‘Monitor Veerkrachtig BoTu’

 

 

 

 

 

 

Vind ons

Waalhaven Oostzijde 1
3087 BM Rotterdam

Plan je route via maps.google.nl of 9292.nl (plan je route naar Sluisjesdijk 2)

De fietstunnel is dicht, er is en gratis veerdienst tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven voor fietsers en voetgangers. Hier vind je de vertrektijden.