Veldacademie

Vindt antwoorden op stedelijke vraagstukken

 

Maakt kennis met de stad

Iedereen heeft ideeën en kennis voor een betere stad. Kennis en ervaringen van bewoners, ondernemers en bestuurders betrekken we daarom altijd vroeg bij al ons werk. Als respondent, als gesprekspartner, als ontwerper en als ervaringsdeskundige. Zo verankeren we kennis in de praktijk.

WIJ MAKEN KENNIS MET DE STAD

Op ons bureau werken ervaren stads­onder­zoekers en ontwerpers van ver­schil­lende disciplines aan actuele stede­lijke vraag­stukken. Thema’s waar we in thuis zijn: wonen, ver­stede­lijking, op­groeien in de stad, talent­ontwik­keling, ge­zond­heid en langer thuis blijven wonen.

EIGEN KOERS

Veldacademie werkt on­afhan­kelijk, voor pu­blie­ke en pri­vate op­dracht­gevers. En we ne­men zelf ini­tia­tief voor on­der­zoek. Dat kan om­dat we sa­men­wer­ken met onder­wijs­instel­lingen.

EEN NETWERK OP ALLE NIVEAUS

Omdat we de ken­nis en er­va­ring van be­wo­ners, on­der­nemers en be­stuur­ders al­tijd vroeg bij ons werk be­trek­ken, draagt ons on­der­zoek bij aan be­wust­wor­ding en een fijnmazig netwerk door de wijken van de stad. Dit levert betere op­los­singen op die ge­rea­li­seerd kun­nen wor­den in de prak­tijk.

Voortdurend nieuwsgierig

Studenten horen bij Veldacademie. Via ons onderwijs stomen wij ze klaar voor de praktijk. De frisse blik van studenten houdt bovendien ons en opdrachtgevers scherp. De generatie van nu werkt mee aan de stad van morgen. 

 

 

 

 

 

Vind ons

Waalhaven Oostzijde 1
3087 BM Rotterdam

Plan je route via maps.google.nl of 9292.nl (plan je route naar Sluisjesdijk 2)