Nieuws

Groenjaar Lage Bergse Bos

De resultaten van het onderzoek naar het park Lage Bergse Bos te Rotterdam uitgevoerd in de Veldacademie in het kader van Atelier Groenjaar.

Lage Bergse Bos

"Naar aanleiding van een uitgebreide analyse geldt er voor het Lage Bergse Bos dat het niet op zijn volle kunnen functioneert. Het park functioneert op dit moment op het buurtniveau en met een enkele uitzondering trekt het een hardloper, een fietser of een recreant van iets verder weg. Met de strategie om het Lage Bergse Bos op te nemen in het recreatielandschap de Rottemeren zal het beter functioneren en voor een groter publiek toegankelijk zijn. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om de Rottemeren toegankelijker te maken en de verschillende gebieden/parken een duidelijker karakter te geven. Een aantal verbindingen zijn voorgesteld waarvan er één een centrale rol speelt. Een parkway welke dwars door het Lage Bergse Bos gaat en daarmee het park ontsluit en verdeeld in een rustig gedeelte en een buurtpark. In het midden zal een centrum gerealiseerd worden welke zowel de ontsluiting organiseert als het programma van het park. Met deze ingrepen zijn de grenzen van het park opengebroken en is het park toegankelijker en helderder gedefinieerd."

Lage Bergse Bos groep:
S. Pieterse
W.F. Spijkerman

Presentaties