Nieuws

Alumni in beeld: Melanie Domeni

Tien jaar Veldacademie betekent ook: tien jaar geweldige afstudeerders. In deze serie zoeken we een aantal alumni op om te vragen hoe het met ze gaat. Deze keer: Melanie Domeni!

 

Melanie studeerde in 2015 voor haar master Sociologie, Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, af bij Veldacademie. Voor haar onderzoek interviewde zij veertien kansrijke gezinnen in de wijk Carnisse, om achter hun woonwensen te komen. 

 

Hoe ben je terecht gekomen bij Veldacademie?

‘’Via de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik mijn master volgde, werd ik gewezen op de mogelijkheden bij Veldacademie. Voor mij was dit een hele interessante optie, ik wilde graag een kwalitatief onderzoek uitvoeren voor een opdrachtgever. Ik wilde namelijk niet dat mijn thesis ergens ongebruikt in een la zou verdwijnen. De afstudeeropdracht vanuit Veldacademie, in samenwerking met gemeente Rotterdam, sprak me meteen aan!’’

 

Welk onderzoek heb je precies verricht bij Veldacademie?

‘’Ik heb onderzoek gedaan naar kansrijke gezinnen in de wijk Carnisse. Veel kansrijke gezinnen verlieten de wijk, een doelgroep die de gemeente juist graag wilde behouden. Om meer inzicht te verkrijgen waarom deze gezinnen in de wijk wilden blijven of deze juist wilden verlaten, heb ik veertien kwalitatieve diepte-interviews afgenomen. De helft wilde vertrekken, de andere helft woonde er naar hun zin. De grootste reden hiervoor bleek het fysieke aspect van de woningen. Veel gezinnen waren ontevreden met hun woning. Zij vonden deze bijvoorbeeld te klein en misten een tuin, wat een reden was om naar een andere wijk te verhuizen. Daarnaast was een opvallende uitkomst van mijn onderzoek dat geloof een belangrijke rol speelde; de Christelijke gezinnen waren vaker lid van een hechte gemeenschap en hadden meer sociale contacten in de buurt. Dit was voor hen een grote reden om te blijven. Ook speelde de bevolkingssamenstelling mee bij de gezinnen die wilden verhuizen. Het onderzoek naar de wijk Carnisse voerde ik samen met drie andere afstudeerders uit. We onderzochten allemaal een andere doelgroep in Carnisse, maar de focus lag op de middenklasse. Na afronding hebben we een eindpresentatie gehouden voor de stakeholders, waaronder woningcorporaties en de gemeente. Zij gaven aan de uitkomsten van de onderzoeken mee te nemen in hun nieuwe beleid.’’

 

 

Hoe heb je je tijd bij Veldacademie ervaren?

 ‘’Mijn tijd bij Veldacademie was heel prettig en we werden goed ondersteund. Zo werden we bijvoorbeeld geholpen aan contacten die we konden benaderen. Het was voor mij nieuw om echt de wijk in te gaan en diepte-interviews af te nemen met bewoners. Statistiek en SPSS, dat had ik inmiddels allemaal al gehad: ik wilde echt de praktijk in en tegenover mensen zitten. Ik vind het leuk dat Veldacademie betrokken blijft bij de oud-studenten, bijvoorbeeld door het houden van deze interviews met alumni. Via Veldacademie zijn we ook al eens eerder gevraagd door Zweedse onderzoekers die Rotterdam onderzochten en werden we door Vers Beton geïnterviewd voor een artikel over onze scripties.’’ 

 

Waar ben je na Veldacademie terecht gekomen?

‘’Inmiddels werk ik als docent bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, bij de opleiding Leisure Management. Zelf heb ik voorafgaand aan mijn master ook deze opleiding gevolgd. Ik geef verschillende lessen, uiteenlopend van onderzoeksvakken tot les over city branding, en dat bevalt heel goed!’’.