Nieuws

Seminar en expositie ’Kijk maar uit het komt van Zuid’

Op woensdagmiddag 19 september vond in Atelier Tarwewijk het seminar ´Kijk maar uit, het komt van Zuid´ plaats. Het doel van het seminar was om de brede complexiteit en uitdagingen op Rotterdam Zuid onder de aandacht te brengen en hardnekkige vragen en knelpunten naar boven te brengen. Dit als input voor het meerjarig onderzoek ‘Hardwerken op Zuid’ over de transformatie van de woningvoorraad. Het was een veelzijdige bijeenkomst, waar inzichten uit verschillende disciplines en oplossingsvoorstellen van afstudeerders aanleiding vormde voor een gesprek over de toepasbaarheid hiervan in de Rotterdamse wijken.  

Seminar

Prof. Pieter Tordoir (economische geografie Universiteit van Amsterdam) en dr. Gwen van Eijk (criminologie Universiteit Leiden) hebben hun licht over het onderwerp laten schijnen. Prof. Tordoir ging in op de sociaal-economische ontwikkeling van Rotterdam Zuid vanuit een regionaal perspectief, waarbij het belang van opleiding van jongeren in technische sectoren een belangrijk aanknopingspunt is. Aan de hand van kaartmateriaal toonde prof. Tordoir aan dat de opgave op Zuid niet gaat om een paar slechte wijken met verouderd bezit, maar om een structurele achterstand in opleidingsniveau en economische bedrijvigheid. Dit terwijl er op termijn veel goed opgeleide werknemers nodig zijn. Ietwat provocerend stelde hij dan ook dat een investering in de bevolking van Rotterdam Zuid van veel groter belang is dan de miljarden die in de Tweede Maasvlakte geïnvesteerd zijn.

Dr. Gwen van Eijk zoomde in op sociale processen in wijken en plaatste sterke kanttekeningen bij de aanname dat menging van hoger- en lageropgeleiden bij stedelijke vernieuwing zou leiden tot meer interactie met sociaalmaatschappelijke ontwikkeling van kansarmen tot gevolg. Het vergroten van kansen begint met het verkrijgen van de juiste papieren, pas daarna gaat het netwerk een rol spelen, niet andersom. Het mengen kan om andere redenen wenselijk zijn, besloot ze, maar we hoeven van de contacten in de buitenruimte niet te verwachten dat ze leiden tot sociaal kapitaal.

Studenten en docenten van de TU Delft en professionals vanuit de gemeente, corporaties en andere instanties, die betrokken zijn met de vernieuwingsopgave op Zuid vonden discussie.

Naast het positioneren van de opgave bestond het seminar uit een boekpresentatie en de opening van een tentoonstelling, beiden onder de titel ‘Transforming Housing Heritage’. Kern daarvan vormt het afstudeerwerk van bouwkundestudenten in de studio van RMIT en Veldacademie. Twee van deze studenten, Mark Radstake en Theodora Rodopoulou, aangevuld door Pieter Graaff, presenteerden hun verschillende benaderingen voor de omgang met bestaande woongebouwen. Lidwine Spoormans (Studio LS en docente aan de TU Delft) sloot de middag af met een pleidooi voor diversiteit aan oplossingsrichtingen voor de vernieuwingsopgave.

De publicatie ‘Transforming Housing Heritage, projects for regeneration of Rotterdam Feijenoord & Lombardijen’, W.J. Quist (red) & L.G.K. Spoormans (red) met afstudeerprojecten van RMIT / Veldacademie is verkrijgbaar in de boekhandel.