Nieuws

Advies social return aan Havenbedrijf opgeleverd

Het Havenbedrijf heeft Veldacademie gevraagd advies te geven over de mogelijkheden voor koppeling van leerwerk- en arbeidstoeleidingstrajecten aan de renovatie van het Quarantaineterrein op Heijplaat, Rotterdam-Zuid.

Het Quarantaineterrein op Heijplaat (Rotterdam-Zuid) kent een rijke geschiedenis. Het terrein inclusief de bebouwing heeft in 2008 de status Rijksmonument gekregen. Op het terrein staan negen gebouwen met achterstallig onderhoud. Hiervoor is reeds een onderhoudsplan opgesteld met bijbehorende begroting en budget. Een aantal gebouwen worden momenteel bewoond en gebruikt als woning onder de noemer leegstandsbeheer. Het Havenbedrijf is eigenaar van het terrein en opstallen.

Uitgangspunt voor de renovatie van dit Rijksmonument is het neerzetten van een sociaal- maatschappelijke meerwaarde door de koppeling aan leerwerktrajecten/arbeidstoeleidingstrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor werklozen en mensen met een bijstandsuitkering uit de directe omgeving van het complex. Zij dienen middels arbeidstoeleidingstrajecten aan het werk geholpen te worden en te worden opgeleid met als uiteindelijke doel uitstroming naar betaalde banen.

Eén van de opgaven waar Veldacademie momenteel aan werkt is de renovatie van het voormalige kantoorgedeelte van de RET-Remise aan de Sluisjesdijk in Rotterdam. Bij deze renovatie is de koppeling aan leer- werktrajecten één van de uitgangspunten. Vanuit deze ervaring is Veldacademie gevraagd advies te geven over de mogelijkheden voor leerwerk- en arbeidstoeleidingstrajecten gekoppeld aan de renovatie van het Quarantaineterrein.

Er is een stappenplan gemaakt en er zijn richtlijnen opgesteld. In het adviesdocument kwamen succes- en faalfactoren aan bod, potentiele partners, kosten en verwachtingsmanagement. Ook is onderzocht of de methode voor de ontwikkeling van de RET-Remise, ook op andere plekken kan worden toegepast. 

Meer informatie over de geschiedenis van het quarantaineterrein: http://www.heijplaat.com/quarantaine_inrichting.html