Nieuws

Geslaagd festival op de Sluisjesdijkpier

Op 21 september jongstleden vond rondom de voormalige RET Remise aan de Waalhaven het festival gebiedsontwikkeling Sluisjesdijkpier plaats. Met ruim 200 bezoekers van diverse komaf mag het evenement een succes genoemd worden. Het werd een prettige ontmoeting tussen bewoners uit de omliggende wijken, lokale ondernemers, beleidsmakers, buurtinitiatieven en studenten. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de oplevering van de buitenruimte op de kop van de Sluisjedijkpier, het gereedkomen van het eerste arbeidstoeleidingstraject bouw, de resultaten van het Energielab en aan de oprichting van Stichting Gebouw 3, een cultureel buurtinitiatief in het RET-gebouw.

Klik hier voor de film van het festival!

Klik hier voor het hele artikel!