Nieuws

Onderzoek naar dienstverlening wijkservicepunten afgerond

Studenten van Industrieel Ontwerpen hebben producten ontworpen die bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van Wijkservicepunten. Daarnaast is onderzocht hoe een ideaal wijkservicepunt eruit ziet.  

Opening

Een Wijkservicepunt/satelliet is een plaats waar buurtbewoners informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen en tevens elkaar kunnen ontmoeten. Een Wijkservicepunt is professioneel bemand en een satelliet wordt met name bemand door vrijwilligers. Op 17 oktober 2012 zijn de volgende Wijkservicepunten en satellieten in Kralingen-Crooswijk geopend:

  • Satelliet in Verpleeghuis Pniel, Oudedijk 15
  • Wijkservicepunt in Zorgcentrum Rubroek, Goudseplein 245
  • Satelliet in het Deelgemeentekantoor Kralingen-Crooswijk, Oostzeedijk 276
  • Wijkservicepunt aan het Vredenoordplein, Vredenoordplein 43

Ten grondslag aan het onderzoek lagen de volgende vragen:

  1. Hoe kan de dienstverlening van een wijkservicepunt uitgebreid worden?
  2. Hoe ziet een ideaal wijkservicepunt eruit en hoe kan dit in de toekomst geïmplementeerd worden in de verbouwing/nieuwbouw van de Nieuwe Plantage?

De eerste vraag is beantwoord aan de hand van de ‘community based co-design’ methode door bachelor studenten van Industrieel Ontwerpen van de Tudelft. ‘Community based co-design’  is een methode die dr. Ir. Adinda Freudenthal regelmatig gebruikt en past bij de werkwijze van de Veldacademie. Deze methode houdt in dat studenten in de wijk veldonderzoek doen en in interactie treden met bewoners en gebruikers. Het veldwerk wordt uitgevoerd in de vorm van interviews en observaties, ook werken de studenten samen met bewoners uit de doelgroep aan de ontwerpen en evalueren de productontwerpen met de doelgroep. Hieruit zijn de volgende ontwerpen voortgekomen: een ‘Medicatiedossier’, de ‘MotiveRing’, de ‘verhalentafel’, alarm/oproep voor medische apparatuur en de ‘Budgethouder’. Deze ontwerpen worden in het rapport nader omschreven en is er gekeken naar, mogelijke implementatie van deze ontwerpen in de wijkservicepunten (WSP), mogelijke partners en vervolgstappen.

De tweede vraag is beantwoord door de input van het visiedocument van de stuurgroep Kralingen-Crooswijk, interview onder de bezoekers van het WSP en observatie van het WSP. Vanuit de stuurgroep is aangegeven dat de Nieuwe Plantage, na verbouwing, de meest ideale locatie zou zijn voor een WSP. In het rapport wordt omschreven hoe het WSP vorm gegeven kan worden in de Nieuwe Plantage. Daarnaast worden ook andere mogelijke kansen voor een WSP omschreven, bijvoorbeeld vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Een mooi voorbeeld van een dergelijk digitaal platform is www.zorgvoorelkaar.com.

Binnenkort worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de regiegroep Kralingen-Crooswijk en komt het definitieve rapport op de website. 

Partners: Stuurgroep Kralingen-Crooswijk en Industrieel Ontwerpen TU Delft