Nieuws

Alumni in beeld: Stef Bogaerds

Tien jaar Veldacademie betekent ook: tien jaar geweldige afstudeerders. In deze serie zoeken we een aantal alumni op om te vragen hoe het met ze gaat. Deze keer: Stef Bogaerds!

 

Stef volgde voor zijn bachelor bouwkunde aan de TU Delft een keuzevak bij Veldacademie. Voor hem was het de eerste opdracht waarin hij daadwerkelijk ‘op straat’ onderzoek deed en waar hij leerde hoe belangrijk het is om bewoners te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Wat heb je precies gedaan bij Veldacademie?

‘’Voor mijn studie heb ik een keuzevak bij de Veldacademie gevolgd. We waren met een kleine groep studenten en het leuke was dat iedere student zich bezig kon houden met zijn of haar fascinatie. De focus van mijn keuzevak richtte zich op angst in de publieke ruimte: wat is de invloed van de omgeving op het gevoel van angst? Er hing een gevoel van onveiligheid in Charlois, met name door de manier waarop de publieke ruimte was ingericht. Er waren veel ongebruikte plekken en donkere hoekjes. Wat heel erg leuk was, was dat aan het eind van het keuzevak alle studenten hun plannen aan bewoners presenteerden. Inwoners van Charlois werden op die manier betrokken bij de uitkomsten van de onderzoeken.’’ 

 

Hoe heb je je tijd bij Veldacademie ervaren?

‘’Het was voor mij de eerste opdracht waarin er nadrukkelijk een link werd gelegd tussen onderzoek en ontwerp. Bij de Veldacademie was ik voor het eerst echt in de praktijk bezig, terwijl ik daarvoor vrijwel alleen op de computer op zoek ging naar gegevens. Maar tijdens mijn keuzevak mocht ik zelf mijn probleemstelling formuleren, was ik zelf aanwezig op de locatie en kon ik de bewoners daadwerkelijk spreken. Je deed geen aannames op basis van online statistieken, maar haalde kennis op uit de buurt. Dit heb ik als zeer leerzaam ervaren.‘’

 

Waar ben je na Veldacademie terecht gekomen?

‘’Inmiddels ben ik al zo’n vier jaar afgestudeerd Stedenbouwkundige. Momenteel werk ik bij Architectuur Lokaal in Amsterdam, een kenniscentrum voor de bouwcultuur. Hier organiseer ik onder andere prijsvragen over architectuur en stedenbouwkunde. Ook organiseer ik ontwerpateliers om de brug te slaan tussen ontwerp en opdrachtgeverschap. Ik zou de Veldacademie zeker aanraden aan studenten. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik me er van bewust werd dat je als stedenbouwkundige constant in dialoog moet zijn met je gebruikers. Je moet het veld in en praten met mensen om te weten wat er leeft. Dit levert uiteindelijk een betere omgeving op.’’