Nieuws

Alumni in Beeld: Ferry Barnhoorn

Tien jaar Veldacademie betekent ook: tien jaar geweldige afstudeerders. In deze serie zoeken we een aantal alumni op om te vragen hoe het met ze gaat. Deze keer: Ferry Barnhoorn! Hij studeerde voor zijn master Architectuur (TU Delft) in de zomer van 2017 af bij Veldacademie. Met zijn onderzoek richtte hij zich op een cultuur-en ontmoetingscentrum voor Rotterdam Zuid, met oog op het verbeteren van de stad Rotterdam. 

Wat was je afstudeerproject bij Veldacademie?
Ik vond het verschil in Rotterdam tussen Zuid en het centrum erg boeiend. Bij Veldacademie heb ik aan een aantal onderzoeken meegewerkt. Ik heb in deze periode geleerd waarom dat onderscheid er zo is én op welke manier dat terugkomt in de wijken. Ik heb heel veel gekeken naar wat er speelde op Zuid en hoe daar een architectonische ingreep de situatie zou kunnen verbeteren. Daarbij kwam ik erachter dat architectuur slechts een klein onderdeel is. Het valt samen met stedenbouw, sociale elementen en de gemeente.

Daarmee was eigenlijk het ideale project gecreëerd. Want als je een gebouw ergens neerzet, doet het niets. Het programma laat het tot leven komen. Samen met Veldacademie heb ik mijn best gedaan om met de echte situatie om te gaan. Je komt in de wijk, weet wat er speelt en maakt een zo’n goed mogelijk ontwerp.

Als architectuurstudent heb je altijd een idealistisch uitgangspunt. Iets waar mensen van genieten, dat bijdraagt aan het welzijn van de samenleving. Heel Rotterdam Zuid is gemaakt uit dat idealistische uitgangspunt. Het was een proeftuin waar ze van alles uitprobeerden. Het heeft een tijd land gewerkt, maar de samenleving is nu veranderd.

 Vroeger had Rotterdam Zuid heel duidelijk een identiteit door de verbinding met de havens. Tegenwoordig is die identiteit als havenarbeidersplaats verloren gegaan. Wat is nu de identiteit? Dat is een ambitieus project. Ik wilde een soort landmark creëren, wat herkenbaar is voor Rotterdam Zuid en wat ook mensen uit het centrum zou uitnodigen. Zuid is niet in een woord samen te vatten. Een plek, zoals een cultureel centrum, zou daaraan bij kunnen dragen. Ik durf eerlijk te zeggen dat er meer uit dit project te halen valt. Dit plan is een ‘never ending story’, Zuid verandert ook door.

Wat vond je leuk aan Veldacademie?
De locatie sowieso: Veldacademie zit aan de Sluisjesdijk. Mooi kantoor, met leuke mensen. Ik zat met groepje architectuurstudenten en later kwamen daar meer mensen bij. Ik vond het leuk om te zien wat hun invalshoek was en om te ontdekken wat er speelde. Het was een goede mix van studenten uit verschillende studierichtingen, zelfs met forensisch onderzoekers. Het was voor mij goed om dat een keertje te zien, het is leerzaam om in de keuken te kijken van andere studies en disciplines. Ook heb ik veel aan mijn medestudenten gehad, we zaten allemaal in hetzelfde traject en konden elkaar dus goed helpen. Ik vind het bijzonder dat er bij Veldacademie allemaal onderzoek wordt gedaan. Ze zijn altijd bezig en dat is leuk om te zien. Dat motiveert.

Wat doe je nu?
Ik heb een half jaar doorgewerkt op de universiteit, daar had ik een baantje bij de IT-afdeling en daar was ik nog druk mee. Dat is nu net klaar, vanaf april begin ik  als architect bij StudioSK in Utrecht.