Nieuws

Eervolle vermelding voor Pieter Graaff

Render en Boek

Over weinig wijken is zo uitvoerig gedacht en geschreven als over Pendrecht in Rotterdam Zuid. Met de oorlog nog vers in het geheugen werd getracht een open en democratische samenleving te bouwen en de massamaatschappij tegen te gaan. Het is echter diezelfde wijk die 50 jaar later tot 1-na-slechtste wijk van Nederland wordt bestempeld. Wie de achterliggende motieven van de oorspronkelijke opzet en die van hedendaagse nieuwbouwprojecten met elkaar vergelijkt ziet echter grote overeenkomsten. Dat doet vermoeden dat er een alternatief moet bestaan voor sloop. 

Op maandag 25 juni is Pieter Graaff afgestudeerd met een eervolle vermelding. In zijn afstudeeronderzoek en ontwerp laat hij zien hoe de (bij het beton) Ingestorte Idealen van Pendrecht nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Niet alleen voor het behoud van dit erfgoed, maar vooral om daarmee bij te dragen aan het beantwoorden van hedendaagse opgaven. Hiermee neemt het project positie in tussen de ogenschijnlijke spagaat van de erfgoedbenadering enerzijds en de wijkaanpak anderzijds en biedt het een perspectief voor de hedendaagse betekenis van collectiviteit in naoorlogse wijken.

Pieter werd begeleid door Olindo Caso, Marie Therese Andeweg, Pierre Jennen en Otto Trienekens. Hij is nu zijn kennis over dit onderwerp aan het toepassen op de Veldacademie in het project over bestaande woningvoorraad op Zuid.

Taart en Diagram