Nieuws

In gesprek over toekomst portiekflats

31.000 woningen zijn in Nederland gebouwd volgens het Dura-Coignet bouwsysteem. Inmiddels zijn veel van deze portiekflats verouderd. Corporaties en andere eigenaren vragen zich af: wat moeten we ermee? Veel flats zijn al gesloopt, maar deze kapitaalvernietiging wordt steeds minder aantrekkelijk. Zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit het gezichtspunt van duurzaamheid.

Recent zijn bij Veldacademie twee studenten bouwkunde afgestudeerd op de transformatie van deze flats. Derk Wijtsma richtte zich op de (on)mogelijkheden om wooncomfort te verbeteren door deze flats te verduurzamen. Andrea Fitskie nam een sociale opgave als uitgangspunt en transformeerde een blok tot meergeneratiehuis.

Samen met de Passiegroep Bestaande Woonomgeving organiseren we een bijeenkomst voor studenten en professionals om over deze opgave in gesprek te gaan. Daarvoor brengen we verschillende invalshoeken bij elkaar:

- Marie-Therese Andeweg (TU Delft) over de ontstaansgeschiedenis van bouwsystemen en Dura-Coignet in het bijzonder
- Fabian van Aerschot (INBO) over de de wijze waarop systeembouw de afgelopen decennia aangepast is.
- Willem Apperloo (Havensteder) over de afwegingen die zij maken om voor sloop, renovatie of onderhoud te kiezen
- Derk Wijtsma over zijn afstudeerproject: verduurzamen Dura Coignet portiekflats van Havensteder in Lombardijen
- Andrea Fitskie over haar afstudeerproject: meergeneratiewoning met veel kansen voor ontmoeting

Er zal voldoende gelegenheid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan.

 

Donderdag 31 maart 2016
17:00 - 19:00 uur
Zaal F van de faculteit Bouwkunde
Julianalaan 134 in Delft