Nieuws

Herontwikkeling bestaande woningvoorraad door rMIT

Door Lidwine Spoormans and Wido Quist

Banner

In 2011 formuleerde de afdeling RMIT van de TU Delft de ambitie om structureel betrokken te worden bij de transformatie van stadswijken, zowel op gebied van onderzoek en onderwijs. Dit is besloten vanwege de complexe sociale, ruimtelijke en fysieke kwesties waar vele wijken in de grote steden mee worden geconfronteerd en de drang om te reageren op deze kwesties met het onderzoek gebaseerd  ontwerp binnen het bewustzijn van de culturele betekenis van deze bedreigde gebieden.

RMIT en Veldacademie bundelde hun krachten en begonnen started a graduation studio on “Transforming the Neighbourhoods of Feijenoord and Lombardijen”. De resultaten van  de studio zullen worden gepresenteerd in september 2012 door de afgifte van een boek en het begin van een tentoonstelling. Door de verschillende achtergronden van de studenten, waaronder Chinees, Nederlands, Georgisch, Grieks, Koreaans en Russisch vertonen het onderzoek en de ontwerpvoorstellen enig out-of-the-box denken, dat erg inspirered kan zijn.

 e ambitie van de studio was om inzicht te verkrijgen in oorsprong, geschiedenis, verleden van interventies, de huidige situatie en om de toekomstige mogelijkheden van een verscheidenheid aan typologieen in de bestaande woningvoorraad als basis voor interventiestrategieen te krijgen. Om verbinding te maken met de echte wereld, werden belanghebbenden, zoals woningcorporaties en locale overheden, betrokken bij de organisatie van de studio. De samenwerking met Veldacademie en de input van deskundigen resulteerde in een multidisciplinaire aanpak. Vanuit een academisch oogpunt heeft de afstudeerstudio nu al een follow-up gekregen door vergelijkbare studio’s over Den Haag zuid west en verschillende stedelijke gebieden in het westelijk deel van Amsterdam.

 Projecten op Feijenoord

‘ShopHouse Transformatie in Feijenoord’, door Aman Poon

Dit project herintroduceert de voormalige combinatie van winkel en huis in een negentiende-eeuws woonblok langs de Oranjeboomstraat. Het resultaat is een versterkte verbinding tussen werken en leven, tussen oude en nieuwer structuren en tussen twee sterk gescheiden delen van Feijenoord.

‘Simonsterrein - Een sociaal project’, door Dora Chatzi Rodopoulou

In dit sociale project wordt Simonsterrein gewaardeerd al seen monument van activisme. Een eigentijdse versie van participatie, procesontwerp en fysieke interventie wordt ontwikkeld om leefomstandigheden te verbeteren.

‘Diversiteit: ideeen en uitvoering, Zinkerblock’, door Alexandra Vlasova

De ongelijke waarde van twee verschillende delen die Zinkerblock vormen wordt verenigd in dit project. Het negentiendeeeuwse karakter van diversiteit wordt versterkt en gebruikt om het blok en de omgeving naar een hoger niveau te brengen.

‘Leefbaarheid in residentiele stadsbuurten, Oranjeboomstraat’, door Eirini Gallou

De oprichting van een stedelijke enclave in dit project verhoogt de veiligheid, de sociale samenang en leefbaarheid van een gecombineerd woonblok langs de Oranjeboomstraat.

 Projecten op Lombardijen

‘De wijkgedachte 2012, Collectiviteit and individualiteit in Molièrebuurt West’, door Mark Radstake

De uitzonderlijke situatie van prive-eigendom in dit deel van Lombardijen is inspirerend voor de herinrichting van een wijk in dit project. Ofwel verbeteren ofwel verminderen van collectieve ruimte wordt getest in een laboratorium model.

‘Groene ruimten in het naoorlogse gebied, Lombardijen-Oost’, door Donghwa Kang

Nauwe observaties van het hedendaagse gebruik van de groene ruimte vormen de basis voor herinrichting van dit heel generieke naoorlogse gebied. Door de bestaande rationaliteit om te toveren naar complexiteit is de strategie in dit project voor het faciliteren en stimuleren van collectief hedendaags gebruik.

‘Zelf-identificatie kwesties met het milieu in naoorlogse wijken, Verlies van identiteit in Lombardijen’, door Irakli Melkadze

De mismatch van een bevroren naoorlogse identiteit en een nieuwe multi-ethnische bevolking is de redden voor de toevoeging van een nieuwe identiteit en programma. Het repetitieve bouwsysteem van de bestaande structuur is een startpunt in de ontwikkeling van een systeem om meerdere identiteiten te creëren.