Nieuws

Kennisbank Zuid van start met collectie Maashaven

De Kennisbank Zuid gaat inzichten van stadsonderzoekers, studenten en professionals beter ontsluiten en zo het maatschappelijk rendement van onderzoek verhogen. Een testversie met collectie Maashaven is in oktober gereed.

Er zijn veel partijen die onderzoek doen en waardevolle inzichten vergaren over de stad. Dit levert een schat aan kennis op over maatschappelijk relevante problemen. Maar deze kennis is lang niet altijd goed toegankelijk. Gebrek aan overzicht belemmert onderzoekers en beleidsmakers om kennis effectief in te zetten en de juiste vervolgvragen te stellen. Corporatie Woonbron en de dienst Stadsontwikkeling hebben Veldacademie vorig jaar opdracht gegeven om na te denken over een instrument dat de kennisontwikkeling over Zuid kan verbeteren. Dit is de Kennisbank Zuid geworden. 

 

 

Het is de bedoeling dat de kennisbank studenten en onderzoekers helpt om voort te bouwen op bestaande kennis en hen makkelijker laat zien waar nog vragen en kennisgaten liggen. Maar de Kennisbank Zuid is er zeker niet alleen voor onderzoekers. Ook plan- en beleidsmakers willen beter overzicht kunnen houden over kennis die ontwikkeld is over hun domein; ook moeten ze zelf kennis en documenten kunnen delen. Studenten en onderzoekers die op zoek zijn naar bepaalde gegevens of willen worden ingeleid in actuele thema’s kunnen de kennisbank raadplegen en hoeven hiervoor professionals niet meer te overvragen. 

Collecties

Samen met een brede vertegenwoordiging van potentiele gebruikers is gekeken hoe de kennisbank het best kan worden ingericht en ontwikkeld. Hieruit kwam onder andere naar voren dat redactievoering belangrijk is. Daarom gaan collectieredacteuren collecties beheren rondom actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld:

  • de ontwikkeling van de Maashaven en omgeving;
  • transformatie van de particuliere woningvoorraad;
  • zelfbeheer van buitenruimten.

Deze kenniscollecties zullen alleen relevante en kwalitatief hoogwaardige documenten gaan bevatten, daar wordt op geselecteerd. Collecties kunnen zowel een ruimtelijke als een inhoudelijke afbakening hebben. Het is de bedoeling om met deze collecties niet alleen kennis te beheren (archieffunctie) maar juist ook kennis te ontwikkelen. Zo kan de kennisbank een vraaggestuurd platform worden dat experts, groepen en organisaties in staat stelt effectief kennis te verzamelen en uit te wisselen.

Proof of concept collectie Maashaven

In opdracht van de Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf wordt momenteel invulling gegeven aan een proof of concept van de kennisbank met een eerste collectie over de Maashaven. Dit is een testversie van de Kennisbank met beperkte functionaliteit. Door vorm en inhoud op kleine schaal en parallel te ontwikkelen kan een gebruiksvriendelijke interface gerealiseerd worden. 

Het proof of concept wordt gebouwd door webontwikkelaar Joost de Keijzer. Gebiedsexpert Vitibuck ontwikkelt zijn kennis van de Maashaven door tot collectie. Veldacademie zorgt voor afstemming en waarborgt de continuïteit.

Aanhaken?

Eind oktober worden het proof of concept en de collectie Maashaven opgeleverd. Vanaf dat moment kunnen ook andere partijen instappen. Indien u gebruik wilt maken van de kennisbank en daarmee wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan kunt u vrijblijvend contact opnemen: pieter@veldacademie.nl.