Nieuws

Loopstromenonderzoek parkerende bezoekers binnenstad

ImageDe Veldacademie heeft in samenwerking met de afdeling Urbanism TUDelft een loopstromenonderzoek uitgevoerd in de binnenstad van Rotterdam. Het gebruik van de openbare ruimte is in kaart gebracht door mensen begin mei te volgen met een GPS-apparaat. Het is een vervolg op het reeds uitgevoerde onderzoek NAAR EEN LEVENDIGE BINNENSTAD Loopstromen van de Rotterdamse hoogbouwbewoner. Ditmaal zijn de bezoekers van het stadscentrum die met de auto zijn gekomen gevolgd. Startpunt van het meten waren telkens vier parkeergarages. In vier dagen tijd zijn in totaal 674 mensen ‘’getracked’’.

Het verkregen inzicht kan worden vertaald tot interventies in de binnenstad (zowel ruimtelijk als programmatisch) om het centrum te verlevendigen en bezoekers langer te kunnen binden.

Naast het daadwerkelijke verplaatsingsgedrag van de deelnemers is bij het inleveren van de GPS-apparatuur ook gevraagd naar het gebruik en de manier waarop de binnenstad ervaren wordt. In deze vragenlijst zijn ook eventuele wensen die spelen en enkele demografische achtergrondgegevens opgenomen.

Omdat het aantal respondenten relatief klein is, zijn de conclusies van de enquête niet representatief voor alle bezoekers van de binnenstad die met de auto zijn gekomen. De resultaten worden dan ook niet als definitief beschouwd. Toch geven zij een indicatie van de waardering en de wensen in de binnenstad en bieden ze stof voor diepgaander onderzoek.