Nieuws

Kwalitatieve marktverkenning voor zorgcentrum De Provenier

Veldacademie heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van bewoners in de Provenierswijk voor de toekomstige invulling van zorgcentrum De Provenier.

Rijksmaatregelen met betrekking tot het scheiden van de financiering voor wonen en zorg hebben grote consequenties voor de huisvesting van mensen met een zorgvraag. Steeds minder mensen komen in aanmerking voor zorg met verblijf in een instelling. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan aangepaste woningen én een verwachte leegstand van verzorg- en verpleeghuizen.

 

De Provenier

Begin 2014 zijn in opdracht van zorgorganisatie Middin en de Gemeente Rotterdam ontwikkelmogelijkheden voor De Provenier verkend (zie pilotrapportage). Inmiddels heeft Middin stappen ondernomen voor de ontwikkeling van De Provenier en is de vraag ontstaan wat de wensen en behoeften van buurtbewoners zijn voor dit zorgcentrum.

De kwalitatieve marktverkenning is gestart vanuit het pilotonderzoek. Vandaaruit is gekozen met welke bewoners en via welke organisaties gesprekken gevoerd kunnen worden. In focusgroepen met bewoners van Provenierswijk is gesproken over hun gebruik en waardering van voorzieningen in de omgeving en hun ideeën over de toekomst van De Provenier.

 

Resultaten van de marktverkenning

De marktverkenning levert een aantal concrete aanbevelingen op. Zo blijkt er een wens voor een toegankelijk medisch centrum waar verschillende specialisten spreekuur kunnen houden en een wens voor een stiltecentrum.

Middin kan door deze verkenning de programmatische invulling van De Provenier afstemmen op de wensen van bewoners, en zo de verbinding tussen zorgcentrum en wijk versterken.

De rapportage van het onderzoek is hier te downloaden.