Nieuws

Herontwikkeling RET-gebouw vordert

De herontwikkeling van het RET gebouw op de hoek van de Waalhaven Oost Zijde en de Sluisjesdijk vordert gestaag. Op initiatief van Havenbedrijf en Stadshavens is er verkend wat de mogelijkheden van hergebruik zijn van de leegstaande RET-kantoorvleugel. Hiertoe heeft Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk een ontwikkelplan opgesteld en het gebruiksrecht op het pand verworven. Gekoppeld aan een leer-werk traject voor jongeren op Zuid (RoffaBop) is gestart met de verbouw van een deel van de begane grond. Begin 2013 neemt de Veldacademie incl. ontwikkelbureau haar intrek en is er ruimte voor activiteiten. Dit ondersteunt het streven van spoedige vitalisatie, om andere initiatieven aan te sporen ook mee te doen.

Start Bouw

Het bestaansrecht van de Rotterdamse haven, de economische motor van stad en regio, is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De jeugd in Rotterdam Zuid is gebaat bij een optimale voorbereiding om aansluiting te vinden op deze arbeidsmarkt.

De strategische ligging van het RET gebouw op het scharnierpunt tussen haven en wijk biedt kansen voor activiteiten die de koppeling tussen werk en jeugd kunnen stimuleren. De plek wordt in het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid aangemerkt als economisch brandpunt . De combinatie van markante architectuur en locatie maakt dat het pand als “beeldbepalend’’ wordt omschreven in de Structuurvisie Stadshavens, als zodanig geschikt als katalysator voor gebiedsontwikkeling.

Met het oog op een optimale kruisbestuiving gaat het gebouw vele verschillende functies vervullen:

 

  • Als etalage, waar het bedrijfsleven zichzelf etaleert opdat bij jongeren de belangstelling voor een beroep in de Haven en de Techniek actief kan worden gestimuleerd.
  • Als ontdekhoek; de plek waar we jongeren kunnen laten ontdekken welke talenten en passies zij hebben en welke opleidingen c.q. banen in de haven daarbij aansluiten.
  • Als derde kan het fungeren als informatieloket, de plek waar de vele instanties die afzonderlijk de keten van talentontwikkeling bezig zijn, waaronder scholen, hun ‘loket’ krijgen en met elkaar verbonden worden.
  • Tevens kan de RET als trainingscentrum gezien worden, de plek waar de economische kracht van het kleinbedrijf op Zuid versterkt kan worden door bijscholing en of begeleiding. De plek waar academisch en hbo-studenten voorbereid worden op het beroep wijkverbetering. Voor dit doeleinde neemt Veldacademie 140m2 ruimte af om regulier hoger onderwijs aan concrete opgaves te koppelen in de wijkontwikkeling.
  • Het gebouw als Ontwikkelbureau is een vijfde functie, de plek waar gebiedsmanagement, beheer, veiligheid en ontwikkeling van het gebied Sluisjesdijk wordt georganiseerd.
  • Maar ook als lounge kan het gebouw succesvol zijn, de plek als collectieve uitvalsbasis van ondernemers en gebruikers van de Sluisjesdijk.

 

Ten behoeve van de verdere realisatie van het ontwikkelplan is de Stichting op zoek naar partijen die zich identificeren met het ontwikkelplan en vooral vanuit synergievoordelen interesse hebben mee te investeren. Daarbij kan het zowel om partijen gaan met een structurele ruimtevraag, als partijen die bijvoorbeeld van collectieve facilteiten gebruik willen maken (lobby, bar, presentatieruimte, vergaderzaal). Zowel bijdrages in goederen, capaciteit, als in middelen zijn welkom. Ten behoeve van de realisatie van fase 0 (oplevering december 2012) is de Stichting op zoek naar partijen die een bijdrage kunnen leveren in afbouw en inrichting van het pand.

 

Deelnemende partijen:

- Port of Rotterdam

- Stadshavens Rotterdam

- RET Rotterdam

- RoffaBob

- Sedha Result BV

- Jef van den Putte Architectuur

-Edwin Markus - Vastgoedprofessionals voor wonen & werken

- ITS BPG Rotterdam