Nieuws

Toekomst voor de Provenier

In aanvulling op de stedelijke inventarisatie zorghuisvesting, en in opdracht van Middin, zijn onlangs de ontwikkelmogelijkheden van de Provenier verkend. Het uit de jaren ‘70 stammende verzorgingstehuis ligt in het centrum van Rotterdam. De gevolgen van de wetgeving Scheiden Wonen & Zorg noodzaken bij dit complex, voornamelijk bewoond door cliënten met lagere zorgzwaartepakketten, tot heroriëntatie. Het feit dat het grotendeels onzelfstandige woningen betreft maakt het huidige complex extra kwetsbaar.

Toekomst voor de Provenier

Naast verdiepend onderzoek op de drie hoofdthema’s, geleverde zorg, omgeving & voorzieningen, en gebouw zijn een aantal maatschappelijke scenario’s opgesteld. Tevens werden diverse varianten voor de marktpositionering uitgewerkt. De studie beschrijft vier ontwikkelstrategien: Huisvesten, Herontwikkelen, Profileren en Terugtrekken.

Op basis van de ontwikkelstrategien, en in nauw overleg met de opdrachtgever, is uiteindelijk een eenduidig advies voor herontwikkeling geformuleerd. Dit advies vormt momenteel de grondslag voor verdere verkenning.

Tegelijkertijd worden de uitkomsten door Veldacademie gebruikt om de stedelijke inventarisatie zorghuisvesting te specificeren. Hiertoe worden meerdere locaties van diverse exploitanten\aanbieders aan een soortgelijk onderzoek onderworpen.