Nieuws

Woningtransformatie in Lombardijen en Feyenoord

Een groep afstudeerders van Lidwine Spoormans en Wido Quist, beide docent bij de faculteit Bouwkunde, afdeling RMIT (Modificatie, Interventie en Transformatie), onderzoekt momenteel samen met Veldacademie de transformatiemogelijkheden van de bestaande woningvoorraad in enkele aandachtsgebieden in Lombardijen en Feijenoord.

Meeting reality 

Veel wijken in Rotterdam en andere Europese steden kampen momenteel met complexe sociale problemen en degeneratie. Het ontwerpen van een stedelijk vernieuwingsgebied vergt veel inzicht in deze complexiteit. Rotterdam is op een ambitieuze wijze actief met de verbetering van bestaande wijken.

Studenten voeren analyses uit op verschillende schaalgrootten: stad en landschap, gebouw en context, en tenslotte constructie, materiaalgebruik en detaillering. Geschiedenis, eerder uitgevoerde interventies, de bestaande situatie en toekomstige mogelijkheden worden onder de loep genomen. Er wordt ontworpen aan de ruimtelijke transformatie van bestaande voorraad terwijl tegelijkertijd oplossingen gezocht worden op culturele, historische, programmatische en economische aspecten. Toekomstige architecten worden zo getraind in de omgang met deze complexe vraagstukken in regeneratie.

Partijen, interactie en informatie uitwisseling

Studenten communiceren met professionals, stakeholders en bewoners van de wijk. Het merendeel van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Zij brengen hun eigen ervaring mee en leren ons met een frisse blik naar ‘onze’ probleemwijken te kijken. Deelgemeente Feijenoord gebruikt de studentenplannen als inspiratie voor hun eigen ontwerp. Met de Woningcorporaties Woonstad (Feijenoord) en Havensteder (Lombardijen) wordt actief samengewerkt, ontwerpvoorstellen worden direct op haalbaarheid getoetst bij eigenaar en bewoners.

Vakoefening

Onderdeel van het studieprogramma is een 1-weekse workshop waarin plannen ontwikkeld worden voor een actuele woningtransformatie in Oud Charlois. Het ging om een particuliere woningsamenvoeging waarvoor zes prototypes zijn ontwikkeld. De prototypes zijn getoetst op bouwkundige en financiële haalbaarheid. De uitkomsten van de workshop vormen integraal input op de door Veldacademie ontwikkelde Toolkit Samenvoegen (link). Henk van Schagen, architect van diverse stadsvernieuwingsprojecten, en Sander Smoes hebben vanuit Veldacademie de workshop gecoördineerd en begeleid. De eigenaar van het pand, diverse marktpartijen waaronder Volker Wessels en ING, en het deelgemeentebestuur in persoon van Ed Goverde en Alaattin Erdal, waren aanwezig bij de presentatie van de eindresultaten.

Van de in de studio geproduceerde wijkanalyses en afstudeervoorstellen wordt eind van het jaar een gebundelde publicatie uitgebracht, inclusief essays van diverse stafleden van de faculteit en Veldacademie.

 

Links:

Toolbox samenvoegen

Report merging first floor and upstairs appartments

Rapport Vakoefening samenvoegen