Nieuws

Interdisciplinaire bijeenkomst over verhuisgeneigdheid in Carnisse en Tarwewijk

Op vrijdag 11 april hebben studenten Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht de resultaten van hun onderzoek naar de verhuisgeneigdheid van bewoners van Carnisse en Tarwewijk gepresenteerd. De Utrechtse studenten hebben hun onderzoeksresultaten niet alleen aan begeleiders gepresenteerd, ook afstudeerders van Bouwkunde maakten deel uit van het publiek. De bouwkundestudenten werken aan een plan voor de Eilandenbuurt in Carnisse en kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om hun ontwerpvoorstellen te onderbouwen. Ze bevroegen de studenten Sociale Geografie en Planologie op hun conclusies, om te achterhalen wat de onderzoeksresultaten in de praktijk zouden kunnen betekenen. Andersom konden de studenten Sociale Geografie en Planologie meedenken in het formuleren van concrete suggesties ter verbetering van de wijk. Twee disciplines en twee verschillende manieren van het benaderen van een wijk kwamen hierbij op interessante wijze samen.

Interdisciplinaire bijeenkomst over verhuisgeneigdheid Carnisse en Tarwewijk

Hoge verhuisgeneigdheid in Carnisse en Tarwewijk
De doorstroom in de wijken Carnisse en Tarwewijk is groot. Bewoners verhuizen sneller dan bewoners uit andere Rotterdamse wijken. Deze korte verblijftijd wordt zowel door de gemeente als door bewoners uit Tarwewijk en Carnisse als een probleem ervaren. Hoe komt het dat men zo snel weer verhuist? En is het mogelijk de hoge verhuisgeneigdheid te beïnvloeden?

Deze vragen werden onderzocht door studenten Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. In drie groepen hebben zij het thema verhuisgeneigdheid onderzocht op basis van enquêtes en interviews. Elke groep heeft zich gericht op een specifiek onderwerp binnen het thema: woningen en voorzieningen, de openbare ruimte en sociale netwerken.

Interessante resultaten
De woning blijkt in grote mate de verhuisgeneigdheid van bewoners te bepalen. Deze conclusie van het eerste onderzoeksteam sluit aan bij eerder onderzoek dat gedaan is naar verhuisgeneigdheid. De tevredenheid met voorzieningen in de buurt blijkt echter van minder belang te zijn. Er is geen significante relatie gevonden tussen tevredenheid met het voorzieningenniveau en de geneigdheid van bewoners om te verhuizen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoeksteam dat de rol van de openbare ruimte onder de loep heeft genomen, is dat buurtparken als het Amelandse plein meer van invloed zijn op de tevredenheid van bewoners dan stadsparken als het Zuiderpark. Dat betekent dat het investeren in openbare functies als buurtparken een lagere verhuisgeneigdheid kan opleveren.

Het derde team, dat de invloed van sociale contacten onderzocht, concludeert dat diepgaande contacten in de wijk de buurttevredenheid verhogen en de verhuisgeneigdheid verlagen. Opmerkelijk is echter dat in Tarwewijk en Carnisse oppervlakkige contacten vrijwel evenveel van invloed zijn op de buurttevredenheid. Dit in tegenstelling tot wat uit literatuur blijkt.

Kijk voor uitgebreide resultaten en conclusies op de projectpagina van dit onderzoek.