Nieuws

Eervolle vermelding Karin Snoep

In januari is Karin Snoep afgestudeerd aan de Veldacademie met een multifunctioneel wonen, zorg en welzijnsproject voor ouderen in Oud-Charlois. Hiervoor ontving zij een eervolle vermelding. Karin is momenteel betrokken bij het project in woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk bij de Veldacademie, waardoor zij meteen de opgedane kennis van haar afstuderen kan toepassen in de praktijk.

Maquette van Karin

De locatie voor de opgave ‘hoe ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen’ is bepaald aan de hand van de ligging van de meest relevante  voorzieningen (zoals een apotheek, postkantoor en supermarkt), de aansluitingen met het OV en de verdeling van de bestaande ouderenwoningen in de wijk.  De gekozen locatie, ten zuiden van de Frans Bekkerstraat en ten westen van de Boergoense Vliet, ligt op een afstand van maximaal 300 meter van de meest relevante voorzieningen.

Daarnaast is het ook van belang dat de zorgvoorzieningen in de nabije omgeving van de ouderenwoning gelegen zijn. Uit een inventarisatie van deze voorzieningen in Oud-Charlois blijken deze met name rondom de Dorpsweg (ten oosten van Oud-Charlois) geconcentreerd te zijn. Ten behoeve van een betere verdeling van de zorgvoorzieningen is er voor gekozen om aan de ouderenwoningen een servicecentrum te koppelen met zorgvoorzieningen. Daarvoor worden voorzieningen die nu in de wijk ontbreken, nieuw toegevoegd, zoals een tandarts. En andere voorzieningen die momenteel  solitair in de wijk aanwezig zijn worden verplaatst, zoals de pedicure.

Naast de zorgvoorzieningen worden er ook voorzieningen toegevoegd die met welzijn te maken hebben, zoals een kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is momenteel ten noordoosten van het blok aan de Frans Bekkerstraat gelegen en kan verplaatst worden.

Deze clustering van verschillende soorten voorzieningen maakt het tot een multifunctioneel gebouw, waarin faciliteiten gedeeld kunnen worden, zoals printers en vergaderruimtes. Daarnaast is het interessant dat deze voorzieningen een uiteenlopend publiek aantrekken, een centrum voor de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Alleen een clustering van verschillende functies maakt het servicecentrum nog niet tot een succes. Daarvoor is het ook belangrijk dat het centrum verbonden is met de routes in de wijk. Aan de hand van de GPS-tracking zijn deze routes in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de Frans Bekkerstraat en de tramhalte aan de Boergoense Vliet op een route liggen. Vanaf deze zijdes dient het gebouw herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk te zijn. De ingangen verdienen daartoe veel aandacht in dit project. Deze dienen niet alleen zichtbaar te zijn vanaf de straat, maar is het ook essentieel dat men  via de ingang zicht heeft op wat er in het gebouw gebeurt.

Het middelpunt van het gebouw is het atrium, het meest openbare gebied. Hier kan men onder andere internetten, zitten, koffiedrinken en elkaar ontmoeten. Vanuit de woningen is er zicht op deze ruimte en kan men genieten van deze levendige ruimte.

Voor ouderen is de aanwezigheid van groen van belang. Het gaat hierbij niet alleen om de aanwezigheid van parken, maar om een continuïteit van groen waar men langs/doorheen kan wandelen. De Boergoense Vliet is een dergelijk groene wandelroute, wat terug te zien is in de GPS-tracking. Het nadeel van de Boergoense Vliet is dat het een lang stuk is waarbij men weinig mogelijkheden heeft om over te steken. Daarom is er in dit plan een brug aangelegd over de Boergoense Vliet, in het verlengde van de Voornse Vliet, wat maakt dat men ook in de gelegenheid een klein rondje te wandelen langs de Vliet.  

Op de gekozen locatie is een klein park aanwezig aan de oostzijde van de voormalige school. Dit is in de huidige situatie afgesloten door middel van hekken en wordt daardoor niet gebruikt. Het kinderdagverblijf en de dagverzorging krijgen in het project toegang tot deze tuin vanuit het voormalige schoolgebouw, waardoor het park een functie krijgt. Daarnaast wordt, door het verwijderen van de hekken en het plaatsen van bankjes, het park ook bruikbaar voor de mensen in de omgeving.

De woningen aan de Frans Bekkerstraat zijn momenteel in slechte staat, maar dit gebied is in het verleden aangewezen als hot-spot. Dit maakt dat dit gebied vraagt om een interventie. De woningen op de bovenste verdiepingen worden geschikt gemaakt voor ouderen en de woningen op de begane grond en eerste verdieping voor gezinnen. Deze combinatie van oud en jong maakt dat het een levendig blok wordt en voorkomt het stigma ouderencomplex.

 

Links:

Rapport Karin Snoep