Nieuws

Start ontwikkeling woonservicegebied Oud Charlois

Iedereen moet oud kunnen worden in zijn eigen wijk, dat is het idee achter de vijftien Woonservicegebieden die de Gemeente Rotterdam wil ontwikkelen. Hiervoor is inzicht nodig in de leefpatronen van ouderen.

De gemeente Rotterdam wil de komende jaren zestien Woonservicegebieden ontwikkelen. Ter ondersteuning biedt de projectorganisatie Woonservicegebieden een onderzoekspakket aan. Dit pakket bestaat uit een leefstijlenanalyse op basis van De Grote Woontest Rotterdam (Smartagent) en een verdiepend onderzoek uitgevoerd door de Veldacademie.

In samenwerking met de werkgroep Woonservicegebied Oud Charlois  is de Veldacademie in april gestart met een onderzoek naar het tot stand komen van een Woonservicegebied in Oud Charlois. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten en docenten van de TU Delft, afdeling Urbanism.

 

Vragen die in het onderzoek aan bod komen zijn:

Wat is het aantal, de schaal en spreiding van gewenste voorzieningen en woontypologieën?

Hoe kunnen sociale netwerken en fysieke netwerken aan elkaar gekoppeld worden?

Hoe kan d.m.v. slimme combinaties economisch draagvlak voor voorzieningen worden gerealiseerd?

Op welke manier draagt de inrichting van de openbare ruimte bij aan een goed woonservicegebied?

 

Hoe gaan we te werk? Mobiliteit als uitgangspunt

Bij ons onderzoek nemen we het mobiliteitsvraagstuk als uitgangspunt. Deelnemers aan het onderzoek worden een week lang met een gps - ontvanger uitgerust. Na afloop worden de tracks ingelezen op het gemeentelijke GIS Web en geanalyseerd. De tracks geven uitkomst over route, vervoersmiddel, tijdstip en duur van het verblijf. Het gps - onderzoek wordt aangevuld met enquêtes,  interviews en een klankbordgroep. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werken de studenten aan individuele ontwerpopgaven.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Otto Trienekens 06-54230606

Siko Bakker 06-20494125