Nieuws

Zevenhuizerplas in transitie

De resultaten van het onderzoek naar de Zevenhuizerplas te Rotterdam uitgevoerd in de Veldacademie in het kader van Atelier Groenjaar.

Zevenhuizerplas

"Relatief kleine ingrepen kunnen grote gevolgen hebben. Wij wilden dit laten zien in ons project voor de Zevenhuizerplas. Op strategische plekken hebben we kleine ingrepen gedaan, die grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het park. Er is een sluis geplaatst tussen de Zevenhuizerplas en de Rotte, zodat de Zevenhuizerplas tot een groot, recreatief watersysteem behoort. Er zijn nieuwe toegangswegen vanuit de omliggende wijken naar de Zevenhuizerplas voorgesteld om de bereikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn er nieuwe functies aan de plas toegevoegd die de Zevenhuizerplas een eigen, duidelijke identiteit geven. Door deze ingrepen is de vorm van het park veranderd en zijn nieuwe, kleinschalige ingrepen nodig om de focus op het park te behouden."

Zevenhuizerplas groep:
Jo-Niklas Dodoo
Marjolein Sprado
Koenie van Veen

 

Presentaties

 

Presentatiepaneel 1

Presentatiepaneel 2

Presentatiepaneel 3

Presentatiepaneel 4