Nieuws

Wandelen in Bloemhof en Tarwewijk

In het kader van het project ‘Wandelen bij Ouderen’ zijn Veldacademie, Erasmus MC en Rick Prins een samenwerking gestart. In dit project wordt onderzocht welke omgevingsfactoren van invloed zijn op het beweeggedrag van ouderen. Als onderdeel van het programma worden in een aantal wijken wandelgroepen in het leven geroepen en worden interventies in de fysieke leefomgeving gepleegd, met als uiteindelijke doel geschikte wandelroutes te vormen.

Wandelende mevrouw

Om geschikte wandelroutes te ontwikkelen is gedegen inzicht noodzakelijk in de wijk en haar gebruikers. Met name kennis over het aanbod en daadwerkelijk gebruik van voorzieningen door senioren is van belang. Veldacademie zal voor Erasmus MC de karakteristiek van de wijken Tarwewijk en Bloemhof en bewoner letterlijk in kaart brengen, door vanuit het gebied een gedetailleerde inventarisatie op microschaal uit te voeren.

Per wijk worden er een aantal plekken gedefinieerd als ankerpunt. Een ankerpunt is een fysiek herkenbare plek in een wijk met een concentratie van voorzieningen of functies die verschillende doelgroepen aanspreken. Deze punten zijn gebieden in een wijk waar dagpaden van veschillende doelgroepen elkaar kruisen. Zo is het mogelijk om op basis van verschillende ankerpunten in een wijk scenario’s te ontwikkelen welke de potentie van een gebied weergeven. Dit biedt een handvat voor toekomstige ontwikkelingen of interventies. Op basis van de ankerpunten en aanwezige woonvoorzieningen wordt een netwerk van routes bepaald met hoge prioritering. Deze informatie dient als basis om wandelroutes vast te stellen.

Interessant voor de Veldacademie wordt de feedback van de wandelgroup. De output over het succes van de wandelroutes langs de ankerpunten geeft inzicht in en een beter begrip van de wijk.