Nieuws

Opdracht Toegankelijke wijk van start gegaan

Onlangs is het onderzoek, in opdracht van gemeente Rotterdam, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar de inrichting van vijf toegankelijk wijken in Rotterdam van start gegaan.

In het actieprogramma, Senioren en Rotterdammers met een beperking, is het ontwikkelen van Toegankelijke wijken als speerpunt opgenomen. Voor het onderzoek is het noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de vraag van de bewoners, met name senioren en mensen met een beperking. Verhouding tussen vraag en aanbod bepaalt uiteindelijk hoe een toegankelijke wijk ervaren wordt en hoe deze op lange termijn behouden en verbeterd kan worden.

De vijf wijken zijn: Vreewijk, Oud Charlois, Lombardijen,de Esch en Lage Land/ Prinsenland. Deze wijken lijken veel kans op succes te bieden voor dit project omdat ze ofwel aan sluiten op onderzoekswijken van Smart-Agent aan de TUdelft, of al in ontwikkeling zijn met alle stakeholders t.a.v het uitvoeringsprogramma woonservicegebieden.

Onderzoek gebeurt door middel van kwantitatieve en kwalitatieve analyse met gebruik van meervoudige onderzoeksmethodiek (veldwerk). Bovendien wordt er vanuit een locatie gewerkt midden in het desbetreffende gebied om het veldwerk optimaal uit te kunnen voeren.

Voor dit onderzoek is er een samenwerking aangegaan met TNO en de Hogeschool Rotterdam.