Nieuws

Training acteren in een veranderend samenspel

Veel professionals in de ruimtelijke (her)ontwikkeling hebben te maken veranderende rollen en opgaven, zoals de transitie van het woonzorglandschap en de veranderende rol van de overheid. Veldacademie heeft naar aanleiding van de Bouwfonds Inspiratiedag een rollenspel ontwikkeld waarin deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de impact van deze verandering op hun positie, houding, belangen en verantwoordelijkheden en hun manier van handelen te trainen. De vraag hoe zij in deze situaties acteren krijgt daarbij een letterlijke uitwerking in de vorm van een rollenspel. Na de Inspiratiedag is dit rollenspel ook gehouden met deelnemers aan de Erasmus Leergang van Gemeente Rotterdam.

Training Erasmus Leergang

Het format van het rollenspel bestaat uit een fictieve casus, te weten een bestaand gebied waarin verschillende disciplines en/of vraagstukken bij elkaar komen waarin een niet-bestaande opgave wordt geprojecteerd. Deelnemers van het rollenspel wordt gevraagd vanuit hun rol te reageren op de casus, middels een gespeeld overleg. Bij dit overleg schuiven andere spelers aan, welke door Veldacademie ingevuld worden. In het overleg rondom de casus wordt een scherpe discussie uitgelokt, waarna deelnemers getriggerd worden te reflecteren op hun eigen rol en positie.

In de gehouden workshops is gebleken dat de fictieve casus professionals helpt op een andere manier naar hun eigen taken en ambities te kijken. Daarbij zorgt de confrontatie met tegenspelers in een kort tijdsbestek voor pittige discussies die de valkuilen en karaktertrekken van de deelnemers vergroten. Dit maakt het mogelijk goed op de eigen rol en houding te reflecteren. Het onderlinge gesprek hierover leidt tot een gezamenlijk inzicht in de complexiteit van opgaven, de eigen rol en de houding binnen een proces. Nu deze rollen voor veel professionals zowel inhoudelijk als procesmatig aan het verschuiven zijn, blijkt de behoefte aan reflectie hierop groot.

Het rollenspel kan gegeven worden op Veldacademie waarbij een rondleiding door het gebouw tot de mogelijkheden behoort.

Ook geïnteresseerd in een maatwerk training? Neem dan contact op met Otto Trienekens.