Nieuws

Afstudeerder wint de eerste prijs ‘Zo Wil Ik Wonen!’

Voormalig afstudeerder Sander Smoes haalt met het project “De Vakman Centraal’ de eerste prijs bij de prijsvraag Zo Wil Ik Wonen!

Illustratie Pres Sander

Het concept, de visie en de strategie uit het onderzoek ‘De Vakman Centraal’ heeft afgelopen dinsdag in de Schouwburg in Almere geresulteerd in een eerste prijs! De prijsvraag, Zo Wil Ik Wonen, werd uitgeschreven door de BNA / NEPROM en Nederland Wordt Anders. Gevraagd werd naar nieuwe strategieën voor consumentgerichte woonconcepten. ‘De Vakman Centraal’ gaf hier een goed antwoord op.

Juryrapport: De Vakman Centraal richt zijn pijlen op de bestaande woningvoorraad. Dit concept streeft naar vergroting van de multifunctionaliteit in een wijk door ateliers en werkplaatsen voor kleinschalige bedrijvigheid toe te voegen. “De Vakman Centraal (Smoes Ontwerpen & Woonstad Rotterdam) pakt bestaand vastgoed aan en richt zich op functiemenging in bestaande woonomgevingen. De indieners hebben oog voor vaak vergeten bedrijvigheid en roepen daar veel sympathie mee op. De bedenkers van dit concept hebben het nieuwe werken verder uitgewerkt door het kantoor aan huis verder uit te breiden met bijvoorbeeld het atelier aan huis. Het concept is zo uitgewerkt dat het vanzelfsprekend lijkt”, aldus de jury.

Meer informatie over de resultaten is te vinden op de volgende websites:

zowilikwonen.nl

Inzendingen bij ZoWilIkWonen