Nieuws

Ontwerpsessie Openbare Ruimte april 09

Inschrijven: www.stadswerk.nl

 

Wat is OOR?
Ontwerpsessies Openbare Ruimte (OOR) is een traject, waarbij studenten onder leiding van jonge professionals in driedaagse sessies kennis maken met hun toekomstig werkveld.

 

OOR geeft studenten van opleidingen als stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en verkeerskunde de kans om een multidisciplinair ontwerpresultaat neer te zetten en hun oplossing voor een concrete en actuele gemeentelijke opgave over de inrichting van de openbare ruimte te presenteren. De professionals die optreden als projectleider, kunnen zo hun vaardigheden uitbreiden met het leiden van een ontwerpteam. Ook zij worden hierin begeleid. Ambitieuze gemeentelijke organisaties fungeren als opdrachtgever, zodat de theorie direct in de praktijk wordt gebracht met een concrete ontwerpopgave. Tijdens de ontwerpsessies zijn mensen uit het vak én docenten aanwezig voor advies en begeleiding. Een deskundige jury beoordeelt na afloop de resultaten.


Wat levert dit op?

Met de inschakeling van denk- en verbeeldingskracht van buitenaf kunnen gemeenten zichzelf een spiegel voorhouden, wat aanknopingspunten biedt voor discussies, intern en met burger en politiek. En studenten en jonge professionals grijpen graag de kans om hun (pas) verworven kennis hiervoor in te zetten en tot verrassende nieuwe inzichten komen. Opleidingen op hun beurt kunnen studenten stimuleren om theoretische kennis om te zetten in praktische denk- en verbeeldingskracht. Kortom, OOR is een uitdagend en inspirerend project, met een meerwaarde voor veel betrokkenen.