Nieuws

Uitnodiging Presentaties Confrontatiecollege

In dialoog met de wijk. Aanvang september hebben diverse wijkbewoners en wijkbetrokkenen college gegeven aan studenten van de Veldacademie. De verhalen en begeleidende discussies gingen over het dagelijks leven in de wijk, kansen, potenties en problemen. Op basis van deze kennis zijn de studenten aan de slag gegaan en hebben zij diverse ontwerpstrategien voor wijkverbetering ontwikkeld. De plannen gaan ondermeer in op waterbeheer, gezondheid, shortstay, parkeerproblematiek en beperking van overlast.

confrontatiecollege

De plannen worden vrijdag 16 oktober tussen 9:00u en 13:00u gepresenteerd op de Veldacademie aan de Grondherendijk 13. Diverse eerdere plannen hebben inmiddels bewezen een essentiele bijdrage te leveren aan het publieke debat in de wijk. Wij nodigen U daarom van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Tot ziens op 16 oktober!

Studenten en Team Veldacademie

 

Bekijk hier het artikel van het Confrontatiecollege.