Nieuws

Mathenesserweg leeft!

Hoe kan de Mathenesserweg ingericht worden op een manier die beter aansluit bij de behoefte van bewoners en winkeliers? Dit is de vraag waar Bouwkundestudenten Anne Lien van der Linden en Jane Stortelder een antwoord op zochten. Het resultaat is een inspirerende toekomstvisie en concrete aanbevelingen.

Schets Mathenesserweg

In opdracht van de Wijkonderneming Mathenesse heeft Veldacademie dit onderzoek ingericht als praktijkopdracht voor studenten. Zij zijn in gesprek gegaan met bewoners, professionals en winkeliers uit het gebied om erachter komen wat precies de vraag is. Aanvankelijk was deze opdracht gericht op het tegengaan van leegstand van winkelpanden, maar de scope van de opgave bleek al snel breder te zijn.

Allereerst werd gekeken naar de plannen en visies die er al waren. Hieruit bleek dat er veel oplossingen klaarliggen die nog niet in praktijk gebracht zijn. Om te voorkomen dat dit weer zou gebeuren, zijn de conclusies en aanbevelingen aan specifieke partijen gekoppeld die hiermee aan de slag kunnen.

Een onderzochte locatie is het leegstaande winkelpand Mathenesserweg 12a. Dit pand is in eigendom van woningcorporatie Havensteder en verkeert momenteel - net zoals meerder panden - in dusdanige slechte staat dat het niet direct gebruikt kan worden. Vanuit grondige kostencalculaties zijn nieuwe businesscasses ontwikkeld die laten zien dat er directe verbetering mogelijk is. Deze businesscases zijn besproken met potentiële huurders.

Als uiteindelijk resultaat van het onderzoek presenteerden Anne Lien en Jane, naast praktische oplossingen, ook een integrale visie die de samenhang van de oplossingen liet zien. Wil er duurzame verbetering optreden op de Mathenesserweg, dan is leegstandsbestrijding niet genoeg, dan spelen ook programmering, inrichting van de buitenruimte en handhaving een grote rol.

Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van ‘Stroop’, Roland van der Post, Henk van Schagen, Leo van Duijvendijk en VGG bouwkostenadviseurs.

Ga hier naar de projectpagina.